چرا غذاهای ارگانیک گران تر از غذاهای معمولی است؟

  • غذاهای ارگانیک نسبت به تقاضای آن دارای تولید پایین هستند
  • هزینه های تولید محصولات ارگانیک بیشتر و عملکرد کمتر آن كمتر است
  • هزینه های بعد از برداشت و حمل و نقل این محصولات نیز بیشتر است زیرا مقدار آن کم است  و نمی توان با محصولات معمولی مخلوط کرد.
  • بازاریابی و توزیع محصولات ارگانیک به دلیل مقادیر کم آن هزینه بالاتری در بردارد.

البته در بعضی از کشورها، محصولاتی وجود دارد که بصورت ارگانیک پرورش داده می شوند اما گواهی نامه ندارند . که اغلب این محصولات در همان روستاها مصرف می گردند. كه در ايران نيز اين اتفاق مي افتد.

/ 0 نظر / 11 بازدید