اقدامات پیشگیرانه جهت كاهش آفات و بيماريها در كشاورزي ارگانيك


دانسته هایی در ارتباط با سلامتی گیاهان و اکولوژی آفات و بیماری‌ها به کشاورزان کمک خواهد کرد تا راههای پیشگیرانه را ادامه دهند. عوامل زیادی بر توسعه آفات و بیماری‌ها اثر می گذارند و بسیار مهم است که نکات حساس را بدانیم . و این راهها می تواند با عملیات صحیح مدیریتی همراه گردد. و همچنین بتوانیم ترکیب مناسبی از روش‌های مختلف یا روش‌های انتخابی را درست برگزینیم.

چگونه می توان از شیوع آفات و بیماری‌ها پیشگیری کرد

بعضی از اقدامات پیشگیرانه حفاظت محصولات در زیر آمده است:
1- انتخاب ارقام مقاوم و تطابق یافتهارقامی را انتخاب کنید که بخوبی با شرایط محیطی منطقه از قبیل دما، ذخایر غذایی، آفات و بیماری‌ها تطابق یافته  و بطور سالم رشد کنند و بر علیه حمله آفات و بیماری‌ها مقاومت کنند.
2- انتخاب روش‌های مختلف کشت محصولات
• از بذرهای سالم بازرسی شده در تمام مراحل تولید استفاده کنید که عاری از بیماری و علف های هرز باشد.
• استفاده از مواد گیاهی از منابع سالم
3- استفاده از سیستم های کاشت مناسب
• سیستم کشت مخلوط: که می تواند آفات و بیماریها را کم کرده و در مورد آفات گیاهان میزبان را جهت تغذیه کم کرده و از حشرات مفید در یک سیستم چرخشی استفاده مناسبی بعمل می آید.
• تناوب کشت: این کار باعث کاهش بیماری‌های خاک شده و باروری خاک را افزایش می دهد.
• کود سبز و گیاهان پوششی: که باعث افزایش فعالیت بیولوژیکی در خاک گردیده و پیشرفت ارگانیسم های مفید خاک را موجب می شود.( در مورد آفات انتخاب دقیق گونه های مناسب لازم است.)
4 – استفاده از تغذیه متعادل :
استفاده از کود مناسب رشد پایدار گیاهان را موجب شده و باعث مقاومت گیاهان در برابر آفات می شود. کود زیاد باعث از بین رفتن ریشه ها توسط املاح شده و راه را برای آفات دیگر باز می کند.
وجود میزان کافی پتاسیم باعث جلوگیری از قارچ‌ها و آلودگی‌های باکتریایی می شود.
5- اضافه کردن مواد ارگانیک:
• باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم ها  و فعالیت خاک گردیده و همچنین باعث کاهش جمعیت عوامل بیماریزا و قارچ‌های خاکزی می گردد.
• باعث تثبیت بافت خاک و بهبود هوادهی خاک و همچنین فیلتراسیون بهتر آب می گردد.
• دارای موادی است که باعث تقویت سیستم خود دفاعی گیاهان می گردد.
6- کاربرد روشهای مناسب عملیات خاک ورزی
• تسهیل تجزیه بخشهای آلوده گیاه
• تنظیم علف های هرز که میزبان بسیاری از آفات و بیماری‌ها می باشند.
• حفظ میکروارگانیسم هایی که باعث تنظیم میکروب‌های بیماریزای خاک می گردد.
7- استفاده از مدیریت خوب آب:
• غرقاب نشدن : که باعث تنش های زیادی در گیاهان است. و باعث ایجاد عفونت عوامل بیماریزا می شود.
• اجتناب از آب ماندگی بر روی برگها: زیرا میکروب های بیماریزا با قطرات آب پخش شده و بیماریهای قارچی در آب شروع به رشد می کنند.
8- حفظ و تقویت دشمنان طبیعی
• ایجاد مکانی مناسب برای رشد و تولید دشمنان طبیعی
• جلوگیری از استفاده از ترکیباتی که باعث اسیب رساندن به دشمنان طبیعی می گردند.
9-انتخاب بهترین زمان کاشت  و فاصله کاشت
• اغلب آفات و بیماریها در مراحل اولیه زندگی به گیاهان حمله می کنند. و برای جلوگیری از هجوم آفات و بیماري‌ها بهتر است بهترین زمان کاشت انتخاب گردد.
• فاصله کافی بین گیاهان مختلف خطر حمله آفات و بیماری‌ها را کاهش می دهد.
• هوادهی و تهویه خوب برگهای گیاهان به آنها اجازه خواهد داد که برگهایشان سریعتر خشک شده و مانع توسعه و آلودگی عوامل بیماریزا گردد.
10-استفاده از اقدامات مناسب بهداشتی
• حذف بخشهای آلوده (برگها و میوه های آلوده) از روی زمین از پخش بیماری‌ها جلوگیری می کند.
• حذف بقایای عفونی گیاهان بعد از برداشت

/ 2 نظر / 49 بازدید
سيد محسن

از اينکه تخصصی و زيبا نوشتيد ممنونم اما نوشته های شما دوتا آفت دارد اول خيلی طولانی است دوم متنوع است لطفا به تبليغات هم آلوده نشويد

سيدمحسن

سالهاست که درختان را در باغ سر می برند.روزگاری از سوزاندن باغهای شمیران و قلهک نوشتم و امروز در شهریار منظره ائی دیدم که دوست دارم شما هم از طریق این نوشته آنرا ببینید تنه درختان حدود پنجاه سانتیمتر از زمین بالاتر قرار دارد . مرا بیاد زنده بگور شدن مانی نقاش انداخت که سرنگونش در خاک کردند زنده بدستور انوشیروان عادل ای بر پدر و مادر شعار دهندگان عدل لعنت دیوار باغ فرو ریخته و چندین پسر بچه در زمین باغ که سفت شده ودیگر بیلی بر آن فرو نخواهد رفت فوتبال بازی میکردند. بنظر شما این بچه ها شکوفه ها و گل و میوه این باغ را قبلا دیده اند ؟؟؟؟؟ هر چه هست میشود گفت که از این پس هرگز شکوفه ایی بر این زمین نخواهد ریخت. داریم به کجا میرویم؟؟؟؟؟؟؟ هديه برای شما که سبز هستيد