كشاورزي ارگانيك سلاحي جديد براي مبارزه با گرمايش جهاني

 بعد از 23 سال تحقيق درباره عمليات كشاورزي ارگانيك، محققان موسسه رودل(Rodale) دريافته اند كه كشاورزي ارگانيك باعث كاهش گرمايش جهاني ميگردد.

اين موسسه كه بزرگترين و قديمي‌ترين مطالعات را در باره كشاورزي ارگانيك در جهان انجام مي‌دهد مداركي جمع آوري كرده است كه نشان ميدهد در كشاورزي ارگانيك ، مواد ارگانيك خاك بطور واقعي باعث كاهش گازهاي گلخانه‌اي با بدام انداختن دي اكسيد كربن در خاك و تبديل آن به مواد ارگانيك مي‌گردد.

كشاورزي ارگانيك ابزاري جديد و قوي بر عليه گرم شدن جهاني كره زمين است. اين سخنان را آقاي آنتوني رودل رئيس موسسه مي‌گويد. طي فرايند حبس كربن، گياهان و خاك كربن محيطي را جذب مي‌كنند. با حبس كربن در خاك اين كربن به راحتي آزاد نخواهد شد و باعث اثر فوق العاده اي براي كاهش گازهاي گلخانه اي خواهد شد. همچنين كربن به حفظ و رشد گياهان كمك مي‌كند. دانشمندان تخمين ميزنند كه دي اكسيد كربن بيش از هشتاد درصد گازهاي گاخانه اي زمين را تشكيل مي‌دهد.

از سال 1981 اين موسسه ميزان كربن و نيتروژن اطراف خاك مزراع ارگانيك و معمولي را اندازه گيري كرده است. آنها دريافته‌اند كه كربن مزارع ارگانيك 15 تا 28% بيش از مزارع معمولي است. همچنين در عمليات كشاورزي ارگانيك گازهاي گلخانه اي كمتري تصاعد مي‌ابند و با كاهش مصرف نهاده ها در كشاورزي ارگانيك انرژي كمتري براي توليد اين مواد مصرف خواهد شد. نتايج اين تحقيق توسط دانشگاه پنسيلوانيا و اداره حفاظت محيط زيست آمريكا نيز تاييد گرديده.

منبع: WW.NEWFARM.COM

/ 0 نظر / 43 بازدید