افزايش گازهاي گلخانه اي توسط توليد كنندگان برنج آسيا

 كنفرانس كاهش گازهاي گلخانه اي در بانكوك به افزايش گازهاي گلخانه اي توسط توليد كنندگان برنج در آسيا اشاره كرده است.
تصاعد گاز متان از مزارع برنج همانند سوزاندن هيزم ، اگزوز اتومبيل و بقيه منابعي كه دي اكسيد كربن را به اتمسفر مي فرستند باعث افزايش گازهاي گلخانه‌اي در جهان مي‌گردد. در اين كنفرانس اشاره گرديد كه توليد برنج اولين منبع آلودگي متان در قرن بيستم است. ما محصولات ديگري را نداريم كه به اندازه برنج باعث تصاعد گازهاي گلخانه‌اي گردد. اين سخنان توسط آقاي دكتر واسمن رئيس مركز تحقيقات بين المللي برنج فيليپين بيان گرديد. وي افزود اگر كشورهاي آسيايي ميخواهند گازهاي گلخانه اي را كاهش دهند بايد به روش توليد برنج توجه بيشتري كنند. البته توليد برنج بزرگترين عامل ايجاد گازهاي گلخانه اي نيست اما در آسيا يكي از منابع تصاعد گازهاي گلخانه اي است كه غير قابل انكار مي باشد. يك نوع باكتري در مزارع برنج وجود  دارد كه با تجزيه مواد ارگانيك در شرايط بي هوازي، متان توليد مي‌كند و اين گاز به طور مستقيم به اتمسفر تصاعد مي يابد. يك مولكول متان 21 برابر بزرگتر از يك مولكول  دي اكسد كربن قابليت جذب گرما را دارد. متان 32% سهم گازهاي گلخانه اي را در جهان دارد.
گاز متان از منابع ديگري نيز تصاعد مي يابد مانند مردابهاي طبيعي، منابع انساني و دامداريها .  پيش بيني مي‌شود اين گاز در آينده افزايش يابد. براي كاهش گاز متان در مزارع بايد مزارع برنج را زه كشي كرد و اين كار هزينه  بالايي دارد.
منبع:  www.cnn.com

/ 0 نظر / 56 بازدید