مباني استاندارد فدراسيون جهاني جنبش ارگانيك(IFOAM) در مورد دامپروري ارگانيك

 
معني دامپروري ارگانيك فقط استفاده از غذاهاي ارگانيك و ممانعت ازمصرف مواد غذايي سنتتيك نيست بلكه بيشتر تاكيد بر برطرف كردن صحيح نيازهاي حيوانات مزرعه‌اي دارد. سلامتي و نگهداري خوب از حيوانات هدف‌هاي اصلي است. تا آنجا كه امكان دارد بايد از افسار زدن، ايزوله كردن و استفاده چند جانبه از حيوانات جلوگيري شود. به همين دليل دامپروري، بدون زمين زراعي (بطور مثال خريد از بيرون ، همچنين عدم وجود مرتع براي چرا) در كشاورزي ارگانيك ترجيح داده نمي شود.
قوانين وضع شده‌اي براي مديريت، نگهداري، تغذيه، اعمال دامپزشكي، پرورش،‌ خريد، حمل و نقل و كشتار حيوانات با جزئيات مربوط به هر يك وجود دارد.

چه تعدادي از حيوانات بايد نگهداري شوند؟
براي تعيين تعداد مناسبي از يك گونه حيوان در مزرعه به نكات زير توجه كنيد:
• در دسترس بودن علوفه خصوصاً در مواقع قحطي (بطور مثال در نواحي خشك)
• حفظ ظرفيت مرتع
• اندازه فضاي مورد نياز براي نگهداري
• حداكثر ميزان كودي كه مزرعه نياز دارد.
• قابليت صرفه جويي و هزينه‌ها براي نگهداري حيوانات
غالباً در مناطق گرم حيوانات داراي كمبودهاي غذايي هستند. هنگامي كه تعداد حيوانات مزرعه را تعيين مي‌كنيد بخاطر داشته باشيد كه سود اقتصادي در مواقعي كه تعداد حيوانات كم باشد بيشتر خواهد بود. چون بهتر مي‌تواند حيوانات را تغذيه كنيد. فقط به كميت غذا توجه نكنيد بلكه كيفيت غذا را نيز مورد توجه قرار دهيد.

/ 0 نظر / 13 بازدید