کنترل مکانیکی‌علف هاي هرز در كشاورزي ارگانيك

با روش‌های مکانیکی لازم می توان شدت علف های هرز را کاهش داد. بطور کلی این امر  طی دوره های حساس محصولات در ابتدای کاشت سخت خواهد بود. بنابراین روش‌های مکانیکی در بخشهای مهم مدیریت علف های هرز باقی می ماند.
شاید از بین بردن علف هرز بطور دستی یکی از مهم‌ترین روش‌ها باشد که نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد. کاهش شدت علف های هرز به همان اندازه که امکانپذیر است و قت گیر خواهدبود تا علف های هرز بطور کلی ریشه کن شوند. استفاده از ابزار مناسب بطور چشمگیری باعث افزایش کارایی می گردد.
سوزاندن علف های هرز از گزینه های دیگر است. گیاهان در دماي 100 درجه سانتیگراد و بالاتر از آن می سوزند. این عمل باعث انعقاد پروتئین های بزرگ و سوختن دیواره سلولی شده و بدنبال آن علف های هرز خشک شده و می میرند. اگر این روش موثراست اما بسیار گران تمام می شود. زیرا مقدار زیادی سوخت مصرف  شده و احتیاج به تجهیزات دارد. همچنین این روش بر علیه ریشه های علف های هرز موثر نمی باشد.

مبارزه برای کنترل علف جادو  Striga sp
48 میلیون هکتار از اراضی زراعی آفریقا با خطر آلوده شدن به گونه های استریگا (علف جادویی) مواجه هستند .استریگا انگل محصولات غله ای مانند ارزن، سورگوم، ذرت و برنج است . بعد از جوانه زنی استولون‌های استریگا برای بدست آوردن مواد غذایی به ریشه حمله کرده و علائم خسارت را می توان با مشاهده بی رنگ شدن برگها مشاهده کرد. سایر اثرات منفی آنها کاهش عملکرد محصول  بین 30 تا 75% است. مدت زمان زیادی استریگا یک عامل پردردسر برای کشاورزان منطقه ساحلی بود زیرا خاک آنها فقیر بوده و در برابر هجوم این علف هرز مقاومت نداشت.
بذر استریگا 2 تا 3 ماه بعد از برداشت محصول اصلی رشد می کند (طی فصول بارانی جوانه می زند) یک کشاورز کم تجربه ممکنست حضور گیاه استریگا را در مزرعه خود تحمل کند .اما این گیاه پس تولید دانه بذرهای خود را توسط باد منتشر می کند اغلب کشاورزان وقتی این علف هرز به مزرعه آنها هجوم می آورد.مزرعه خود را رها می کردند زیرا رشد محصولات در این مزارع بیهوده بود.

بعضي از روشهاي پيشگيري
• از كاربرد وسايل كشاورزي آلوده با بذور استريگا ممانعت بعمل آيد.
• جلوگيري از تغذيه حيوانات در مزارع آلوده به استريگا (بذور استريگا مي‌  توانند با كود حيوانات پخش گردند.)
• استفاده از كودهاي ارگانيك براي غني سازي خاك (استريگا در خاكهاي فقير توسعه مي يابد)
• عمليات تناوب رزاعي (غلات،  سويا، لگومها و آيش)
• تجمع غلات و گياهان تله (پنبه، سويا، نخود آنگولايي)
از ببن بردن علف‌ هاي هرز استريگا قبل ازگلدهي جهت جلوگيري از پخش بذور آنها توسط باد
بذر استريگا بسيار سبك بوده و مسافت طولاني را توسط باد طي مي‌ كند.
نتايج تحقيقات ثابت كرده است كه حضور استريگا در مزرعه نشان دهنده ي كمبود مواد ارگانيك خاك است بنابراين راه حل اين مساله بكارگيري مواد ارگانيك در خاك است.
امروزه براي كنترل استريگا از تكثير و پخش بذور آن جلوگيري بعمل مي‌ آيد.
براي جلوگيري از پخش استريگا اين روش‌ها بايد در نواحي وسيعي بكار برده شود همچنين اگر اين روش‌ها براي چندين سال متوالي انجام پذيرد گياه استريگا بطور كامل از بين خواهد رفت.

/ 0 نظر / 267 بازدید