دهكده ارگانيك در تركيه و جذب توريست

دهكده ماسيانس تك اوغلو روستايي است كه در آن براي توليد محصولات كشاورزي از موا د شيميايي استفاده نمي كنند.
اين دهكده از سال 1989 حدود 90 نوع محصول ارگانيك به آلمان، آمريكا، ژاپن و انگلستان صادر مي كند. در سال گذشته 3030 تن محصول به ارزش 14/7 ميليون دلار صادر كرده است . افراد اين دهكده غالبا از سطح درآمد و رفاه بالايي  بخاطر صادرات برخوردارند.
مردم اين دهكده اخيرا طرحي را براي جذب گردشگر و معرفي دهكده خود به عنوان دهكده ارگانيك  مطرح كرده اند. رييس اين دهكده ميگويد آينده ما به يه كشاورزي ارگانيك و جذب توريسم بستگي دارد. او مي‌گويد گردشگراني كه به دهكده ما مي‌آيند با روش كار ما آشنا خواهند شد و از آن لذت خواهند برد. آنها نام اين تورها را تورهاي كشاورزي ارگانيك گذاشته اند كه تو.سط اتحاديه اروپا مورد حمايت قرار مي‌گيرد. آنها مي گويند روستاي تكل اوغلو بهترين مكان براي جذب گردشگر كشاورزي است.

منبع: www.turkishdailynews.com

/ 0 نظر / 62 بازدید