چگونگی حفظ آب درون خاك در كشاورزي ارگانيك:


موراد متعدد قحطی آب در مناطق گرمسیری یک پدیده متداول است . در بعضی مناطق رشد محصولات اکثراً بدون آبیاری امکان پذیر نیست. حتی در مناطقی با میزان زیاد بارندگی در فصول بارانی ممکنست گیاهان درطول دوره خشکی آب کمتری بدست آورند.
هدف از کشاورزی ارگانیک استفاده حداکثر و همیشگی ازمنابع طبیعی است. برگشت موثر آب برداشت و ذخیره آب موضوعاتی هستند که در کشاورزی ارگانیک بسیار مهم بوده.
حفظ آب درخاک
نخستین ایده در کشاورزی رایج غلبه بر کمبود آب بوسیله احداث لوازم آبیاری است ولی کشاورزان ارگانیک  می دانند که در درجه اول بازگرداندن آب و نفوذپذیری آب در خاک مهم است وبه نكات زير توجه مي كنند:
اهمیت استفاده مداوم (پایدار) از آب که خیلی با ارزش بوده و همچنین منبع کمیابی است.
احتیاج به نگهداری رطوبت در خاک
روشهای برداشت و ذخیره آب
درک پتانسیل و اهمیت آبیاری در کشاورزی ارگانیک
چگونه آب را در خاک حفظ کنیم؟
در طول دوره خشکی، بعضی از خاکها بیشتر و بعضی کمتر در موقعیتی هستند که آب مورد نیاز محصولات را تامین کنند.
قابلیت خاک درنگهداری آب به ترکیب خاک و همچنین وجود مواد ارگانیک در خاک وابستگی شدیدی دارد. خاکهایی که غنی از رس هستند می توانند تا 3 برابر ظرفیت خود آب را ذخیره کنند که البته نسبت به خاکهای شنی بیشتر است.
مواد ارگانیک خاک بعنوان منبعی برای ذخیره آب همانند یک اسفنج عمل می کند بنابراین خاکهای غنی از مواد ارگانیک رطوبت خود را در مدت زمان طولانی تری حفظ می کنند. و به منظور افزایش مواد ارگانیک استفاده از کودهای ارگانیک ، کمپوست ، مالچ و کود سبز لازم است.
یک لایه نازک مالچ به طور چشمگیری باعث کاهش تبخیر از سطح خاک می شود این لایه خاک را از اشعه مستقیم آفتاب حفظ کرده همچنین از گرم شدن زیادی خاک جلوگیری می کند.
ایجاد شکاف های نازک د رسطح خاک خشک به کاهش خشکی آب در لایه های زیرین کمک می کند. (لوله های موئین را از بین می برد) بهترین راه حفظ آب در خاک تقبل هزینه آبیاری است.
توجه: معمولاً کود سبز یا محصولات پوششی همیشه راه مناسبی برای کاهش تبخیر از سطح خاک نیستند. از آنجا که پوشش گیاهی باعث ایجاد سایه و همچنین کاهش نور مستقیم خورشید به سطح خاک می شود اما آب را از سطح برگ‌هایشان همانند سطح خاک و حتی بیشتر از آن تبخیر می کنند.
هنگامی که رطوبت خاک کاهش می یابد گیاهان برای دست یابی به آب با محصول اصلی رقابت  کرده بنابراین باید آنها را کند و بعنوان مالچ از آنها استفاده کرد.

/ 0 نظر / 51 بازدید