كودهاي ميكروبي در کشاورزی ارگانیک

بعضي از افراد و شركت ها استفاده از كود ميكروبي را براي بهبود فرايند كمپوست و جلوگيري از بيماريها توصيه مي كنند. ميكروارگانيسم بعنوان مواد قابل مصرف براي باروري و حفاظت گياهان خريداري مي شوند. اين كودهاي ميكروبي شامل مواد ارگانيك و منبعي از شكر و نشاسته هستند كه با يكديگر توسط يك گونه خاصي از ميكروارگانيسم تخمير مي شوند. اين توليدات حاوي ميكروارگانيسم هاي زنده هستند و بايد آنها را به دقت بكار برد.بعد از اتمام تاريخ مصرف اين مواد نبايد از آنها استفاده كرد زيرا ممكنست ارگانيسم هاي آنها مرده باشند.
اگر چه بعضي از محققان از اين تركيبات استفاده كرده اند و اثرات مثبت آنها را تاييد كرده اند اما هنوز تجربيات كمي درباره اين توليدات وجود دارد. به منظور يافتن اثرات ويژه اين محصولات، توصيه مي گردد كه اين محصولات را ابتدا در مقياس كوچكي بكار ببرند و سپس آن را با تيمارهايي كه در آن از اين مواد استفاده نشده مقايسه كنيد.
بهر حال به ياد داشته باشيد:
كودهاي ميكروبي نمي توانند با مديريت مناسب هوموس در مزرعه زندگي كنند چون اغلب باكتري‌ها و قارچ‌هاي موجود در اين كودها در خاك زندگي مي كنند. تلقيح ميكروبي، باعث افزايش يك گونه خاص از ميكروارگانيسم ها مي گردد.
بعضي از كشاورزان خودشان كود ميكروبي مورد نياز خود را تهيه مي كنند تا هزينه هايشان كمتر گردد. بعضي از ميكروبها مواد غذايي از طي فرايند معدني شدن به خاك اضافه مي كنند. بعضي از آنها با گرفتن نيتروژن از هوا آن را در خاك تثبيت مي كنند. اين ميكروبها شامل ريزوبيوم و ازتوباكتريها هستند. ديگر ميكروب‌ها مانند قارچ‌هاي مايكوريزا به نيازهاي فسفر گياه كمك مي كند. آزوسپيريلوم و ازتوباكتري‌ها، باكتري‌هايي هستند كه باعث تثبيت ازت مي شوند. گونه هاي پسودوموناس گروههاي مشتق شده از باكتري‌ها هستند كه از دامنه وسيعي از تركيبات استفاده مي كنند. هنگامي كه ريشه گياهان فعاليت ندارند و يا مرده باشند اين ميكروب‌ها قادر به حل كردن فسفر هستند كه به جلوگيري از بيماري‌هاي خاكزاد گياهان كمك مي كند.


تجربه‌اي با بوكاشي( Bocashi ) و كودهاي ميكروبي مايع در بوليوي
دان ديويد يك مزرعه دار كوچك در بوليوي است كه بوكاشي( Bocashi ) را توليد كرد. بوكاشي( Bocashi )يك كود ميكروبي تخمير شده است كه طي 3 مرحله تخمير شده و سپس آن را در مزرعه بكار مي برند. مزارعي كه از اين كود استفاده مي كنند تناوب كشت را بدين صورت انجام مي دهند.
سال اول سيب زميني، سال دوم ذرت، سپس سبزيجاتي مانند لوبياها، گل ها يا يونجه( غذايي براي خرگوشهايش) و سپس دوباره سيب زميني كشت مي كنند.
دان ديويد نتايج تخميني را بدست آورده است. ارتفاع ذرت ها بيشتر شده و اندازه سيب زميني ها دو برابر شده است.
او استفاده از كودهاي شيميايي را كاملاً متوقف كرده است. در كنار استفاده از بوكاشي( Bocashi ) هنگام بذر پاشي محصولات فقط از كودهاي زيستي مايع استفاده مي كنند. اين توليد از تخمير مخلوط كود مزرعه بدست آمده است. اولين كود را هر دو هفته يكبار طي دوره رشد گياهان آن را اسپري مي كنند. با توجه به گفتهدان ديويد كاربرد بوكاشي و كودهاي زيستي مايع به خاك كمك خواهد كرد كه خاك دوباره حاصلخيزي خود را بدست آورد. وبه محصولات اجازه مي دهد كه در برابر آفات و بيماريها از خود دفاع كنند. ميزان توليدات افزايش يافته و كيفيت محصولات نيز بهتر مي شود.
چگونه بوكاشي را توليد كنيم (با توجه به دستورالعمل دان ديويد )
1- مواد را لايه به لايه بصورت تكراري قرار دهيد با مواد كاهي شروع كنيد. سپس خاك، مدفوع، زغال، سبوس و آهك
2- ملاس را در آب حل كرده و سپس با مواد ارگانيك مخلوط كنيد.
3- مواد را با بالا آمدن تودن تا ارتفاع 50 سانتيمتري پخش كنيد و سپس آن را با كيسه پلاستيكي پوشانده تا از گرماي زياد در هنگام تيخير محافظت گردد.
4- هنگام تهيه فقط از آب استفاده كنيد. اگر فرايند را درست انجام داده باشيد احتياج به آب اضافي نخواهد بود.
5- طول فرايند تخمير (2 هفته) بوده كه از خود گرما آزاد مي كند. (اگر چه دست را نمي سوزاند وقتي دست را به آن نزديك مي كنيم)
6- طي دو هفته اول توده احتياج دارد كه يك بار در روز (در مناطق سردسير) و دو بار در روز ( در مناطق گرمسير) بهم زده شود.
اين فرايند 14 روز طول مي كشد تا تخمير صورت گيرد و به بوكاشي تبديل گردد. اما بهتر است كه 1 ماه بماند بعد از آن استفاده كنيد.

/ 0 نظر / 41 بازدید