استفاده از ضايعات چربي حيواني براي سوخت جت

تكنولوژي جديدي از سوختهاي زيستي در دانشگاه كاروليناي شمالي به دانشمندان اجازه ميدهد كه از چربي حيواني به عنوان سوخت هواپيماي جت استفاده كنند.
اين تكنولوژي كه CENTINA نام دارد صد در صد طبيعي بوده و مشتقات نفتي در آن وجود ندارد.اين ماده را ميتوان بعنوان سوخت زيستي در آب و هواي سرد بكار برد. اين سوخت براي اتومبيلهاي گازوييل سوز نيز مفيد است.و توسط سازمان انرژي هاي نو نيز تائيد گرديده است.
دكتر ويليام رابرت استاد دانشكده مكانيك و رئيس آزمايشگاه تحقيقات انرژي دانشگاه كاروليناي شمالي ميگويد ما مي توانيم چربي هاي حيواني با كيفيت پايين و چربي هاي ضايعات حاصل از پخت و پز رستوران ها را به سوختي قابل دسترس تبديل كنيم. اين سوخت تميز است و براي محيط زيست مشكلي ايجاد نمي كند و داراي دوده و ذرات معلق نيز نمي باشد.
در كشور ايالات متحده آمريكا سالانه 5/1 ميليون گالن چربي حيواني توليد مي گرد  كه معادل نيمي از توليد چربي هاي گياهي است. ولي از چربي هاي گياهي ارزان تر است. در اواخر امسال قيمت سوخت هواپيما دوباره در آمريكا افزايش يافت و استفاده از سوختهاي جايگزين بجاي سوختهاي فسيلي در دستور كار شركتهاي هواپيمايي قرار گرفته است.

منبع:  www.worldpoultry.net

/ 0 نظر / 22 بازدید