ما افتخار میکنیم که در بخشی از جهان ارگانیک سهیم شویم

یکی از دوستهای تایلندیم یک پیراهنی پوشیده بود که یک شعار خیلی زیبایی در ارتباط با محصولات ارگانیک نوشته بود و ترجمه این شعار این مضمون است که:
 ما افتخار میکنیم که در بخشی از جهان ارگانیک سهیم شویم.

we are proud to be part of organic world


we are proud to be part of organic world

/ 1 نظر / 33 بازدید