ورود نانو علف كشها به صنعت كشاورزی

دانشمندان در حال ساخت نانوعلف كشی هستند كه این امكان را برای كشاورزان فراهم می كند تا بدون استفاده از مواد شیمیایی علف های هرز مزارع خود را از بین ببرند. تولید این علف كش نتیجه تلاش مشترك دانشمندان مكزیكی و هندی است و امید می رود كه به توسعه و بسط چشم اندازهای فناوری نانو در صنایع غذایی بینجامد. در این تحقیق پوسته بذر گیاهان هرز مورد حمله علف كش قرار گرفته و بدین ترتیب از جوانه زدن آن جلوگیری به عمل می آید. این ماده بذر گیاهان هرز را حتی هنگامی كه در زیر خاك مدفون هستند، از بین می برد و از رشد آنها در بهترین شرایط محیطی نیز جلوگیری می كند. نانوعلف كش ها به واسطه اندازه فوق العاده كوچك، به سادگی با خاك مخلوط شده و بذر گیاهان هرز را در خاك هدف قرار می دهند. این روش بیشتر به شخم زدن زمین و برداشت دستی گیاهان هرز كه هزینه زیادی دربردارد ترجیح داده می شود. استفاده از این محصول مبتنی بر فناوری نانو نیاز به علف كش های سمی را كه بسیاری از انواع علف های هرز نسبت به آنها مقاوم شده اند، كاهش می دهد. عمل زیر و رو كردن زمین به منظور از بین بردن این آفات می تواند مضر هم باشد، زیرا به واسطه خرد و بریده شدن ساقه این گیاهان، سبب تكثیر بیشتر آنها نیز می شود.

منبع: روزنامه شرق

/ 0 نظر / 27 بازدید