انتخاب مواد مالچ

عمدتاً نوع مواد مالچ انتخابي مالچ اثراتي را به دنبال خواهد داشت. موادي كه سريع تجزيه مي شوند باعث حفظ خاك براي مدت زمان كوتاهي گرديده است. اگر تجزيه مواد مالچ سريع باشد مواد ارگانيك مانند كود حيوانات بايد در سطح مالچ پاشيده شوند با محتويات نيتروژن در خاك افزايش يابد. در جايي كه فرسايش خاك يك معضل به شمار مي رود تجزيه آرامتر مواد مالچ (موادي حاوي N پايين و نسبت كربن به نيتروژن(C/N) بالا) حفاظت طولاني مدتي را در مقايسه با مواد قابل بجزيه با سرعت بالا ايجاد خواهد كرد.
منابع مالچ بايد داراي خصوصيات زير باشند:
از علف هاي هرز يا گياهان پوششي باشد.
از بقاياي محصولات باشد
علوفه ها
باقي مانده هرس درختان باشد‍
بوته هاي قطع شده
ضايعات فرايندهاي كشاورزي يا جنگل باشد.
ضرورت مالچ پاشي
اگر چه مالچ پاشي مزاياي زيادي به همراه دارد اما مي تواندباعث بروز مشكلاتي در شرايط خاصي شود:
بعضي از ارگانيسم ها در شرايط مرطوب و محافظت شده لايه هاي مالچ بسيار سريع رشد  مي كنند.
ليسه ها و حلزون ها در زير لايه مالچ به سرعت تكثير يافته . مورچه ها يا كنه هاي حيواني كه ممكنست باعث بروز خسارت در محصولات شوند در زير لايه مالچ شرايط ايده آلي براي زندگي آنها فراهم مي شود.
هنگامي كه از بقاياي محصولات براي مالچ پاشي استفاده مي شود خطر ابتلا به بيماري‌ها و آفات افزايش مي يابد ممكنست ارگانيسم هاي مخربي مانند كرم طوقه بر در ساقه محصولاتي نظير كتان، ذرت يا نيشكر بسر ببرند. مواد گياهي آلوده شده با بيماري‌هاي قارچي و ويروسي نبايد بعنوان مالچ استفاده شوند زيرا احتمال گسترش بيماري در محصولات بعدي بيشتر خواهد بود. تناوب كشت در غلبه براين خطرات روش بسيار مناسبي است.
هنگامي كه مواد غني از كربن مانندساقه ها يا كاه‌ها براي مالچ استفاده مي گردند نيتروژن موجود در خاك بوسيله ميكروارگانيسم هاي خاك همراه براي تجزيه مواد استفاده مي شوند. بنابراين ممكنست نيتروژن بطور موقتي براي رشد گياهان در دسترس نباشد.
معمولاً ضرورت اصلي مالچ پاشي قابليت دسترسي به مواد ارگانيك است. توليد و جمع‌ آوري شامل هزينه هايي خواهد بود و ممكنست با توليد محصولات رقابت كنند.

/ 0 نظر / 4 بازدید