گياهان تثبيت كننده ازت در كشاورزي ارگانيك

فرايند تثبيت ازت
هوا منبع اصلي ازت است. (منابع بعدي آب باران، مواد ارگانيك و كود حيواني هستند)
هوا بطور كلي از 78 % ازت تشكيل شده و منابع با ارزشي براي تغذيه گياهان به شمار مي رود.
در بيشتر مواقع ازت جزء مواد مغذي محدود كننده رشد گياه است. زيرا گياهان قادر به جذب ازت (N2 ) بطور مستقيم از هوا نيستند. و احتياج به فرم اصلاح شده آن دارد. بعضي از گياهان به ويژه خانواده لگوم و بعضي ديگر ازگياهان  خانواده Mimosa قابليت تثبيت ازت موجود در هوا را دارند. كه اين عمل با استفاده از ريشه هاي اين گياهان در جذب مواد مغذي صورت مي گيرد. لگوم‌ ها اين كار را با همزيستي (سمبيوز) با باكتري‌هايي كه ريزوبيوم نام دارند انجام مي دهند. كه بصورت رشته هاي قابل مشاهده روي ريشه قرار دارد. اين باكتري‌ها ازت را از هوا جذب كرده و آن را انتقال داده و تبديل به فرم قابل استفاده گياه مي كنند.
فرايند تثبيت ازت بسيار انرژي بر است. هنگامي كه آن بطور سنتتيك انجام گردد (توليد كودهاي شيميايي ) يا بيولوژيكي باكتريها انرژي ضروري خود را از ريشه گياهان مي گيرند. ( قند و توليدات فتوسنتزي) جلبك سبز- آبي مانند آزولا كه در مزارع برنج مي رويد انرژي مورد نياز خود را از فتوسنتز خود بدست مي آورد.
گونه هاي ريزوبياها كه بطور طبيعي همزيستي با گياهان ميزبان يا گروه گياهان ميزباني دارند. (اين يك تفاوت مهم با ميكوريزا است) همكاري بين گياهان و ريزوبيوها غالباً بسيار مخصوص است به همين دليل اين مي تواند بسيار مهم باشد تا براي اولين بار كشت لگوم ها اين باكتري‌ها در خاك  تلقيح  گردد. بهتر است كه مواد مغذي و ذخيره آب، كيفيت خاك شامل اسيديته، دما و نوركافي براي گياه فراهم گردد. و بهتر است كه باكتري‌هاي مكمل براي لگوم ها همراه با انرژي فراهم گردد تا ازت آنها به حد مورد نياز برسد.

درختان تثبيت كننده ازت
در ميان گياهان تثبيت كننده ازت دو گروه اصلي قابل تشخيص است :
گونه‌هاي يكساله و گونه‌هاي چند ساله (دائمي) تثبيت كننده ازت درختان و بوته ها در كشت رديفي گياهان چند ساله در رديف‌هاي بين محصولات اصلي كشت مي شوند.
مزاياي درختان تثبيت كننده ازت
• باروري و باروري خاك: برگ‌ها و شاخه‌هاي درختان تثبيت كننده ازت غني از نيتروژن هستند و بقيه مواد مغذي گياهان منابع خوبي براي باروري خاك هستند. با ريشه درختان بطور مستقيم نيتروژن خاك بالا مي رود. و باعث ساخت مواد ارگانيك مي گردد. هنگامي كه يك مزرعه از مواد مغذي خالي گرديد در نتيجه كشت و كار شديد درختان يا بوته‌هاي تثبيت كننده ازت را مي توان براي افزايش مواد مغذي و برگشت باروري خاك كاشت.
• چوب و  كنده ها: بعضي از كنده‌ها اشرافي توسط درختان تثبيت كننده ازت درست مي گردندو درختان سريع الرشد تثبيت كننده ازت باعث توليد چوب‌ هاي فوق العاده و ذغال مي گردد.
• غذاي دام و انسان:مواد مغذي بالا و برگ‌ هاي قابل هضم بعضي درختان تثبيت كننده ازت را مي توان بعنوان منابع غذايي عالي براي حيوانات بكار برد. ريشه هاي عميق گياهان مي توانند باعث جذب آب و مواد مغذي تازه در فصول خشكسالي گردد. چندين گونه از درختان تثبيت كننده ازت براي غذاي انسان استفاده مي گردد. (براي مثال carob. Drumstick و تمبر هندي)
• حفاظت و نگهداري : درختان تثبيت كننده ازت را مي توان بعنوان حصارهاي زنده و چيزهايي براي حفاظت محصولات بر عليه حيوانات وحشي، حيوانات اهلي و افراد ديگر كاشت. درختان با ايجاد پوشش گياهي مي توانند مانند يك بادشكن رشد كنند. در مناطق گرم گياهان تثبيت كننده ازت را مي توان براي سايبان استفاده كرد. كه اين مزيت به بقيه مزيتهاي گياهاني مانند قهوه و كاكائو اضافه مي گردد.
• درختان تثبيت كننده ازت باعث حفظ گياهان بالارونده مانند سيب زميني شيرين ، فلفل سياه و وانيل مي گردد.

/ 1 نظر / 350 بازدید
بهار

[سبز][فرشته][ماچ][ماچ]ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد[رویا][وحشتناک][تلفن][شرمنده][اضطراب][بغل]