حشره كشهايي كه در ميزان كم باعث اختلال در كاركرد مغز مي‌شوند

بعضي از آفت كشهاي ارگانوفسفره كه غالبا آفت كشهاي خطرناكي هستند باعث اختلال در كاركرد مغز ميشوند.
چگونگي مكانيسم اختلال مغز يكي از مباحث داغ در ميان دانشمندان است. گام اول براي درك اين موضوع شناخت حشره كشهاي اصلي ايجاد كننده اين خطرات است كه با عدم ترشح سرتونين كه يك شبه هورمون است  باعث اين ناهنجاري مي‌گردد.
تحقيقات نشان ميدهد كه سموم ارگانو فسفره بر عملكرد ترشح سرتونين اثر مي‌گذارد.  و در نهايت باعث غير عادي شدن فعاليت سلولهاي مغزي مي‌گردد.
به همين دليل بايد از عدم وجود باقي مانده سموم ارگانو فسفره در ميوه ها  و سبزيجات اطمينان حاصل نمود.
كاهش سطوح باقي مانده سموم كشاورزي در محصولات باعث كاهش خطر ابتلا به اختلالات مغزي مي‌گردد. يكي از بهترين غذاها كه عاري از باقي مانده سموم شيميايي است غذاهاي ارگانيك است كه اغلب پزشكان به مصرف اين غذاها توصيه مي‌كنند.  

منبع: www.organic-center.org

/ 0 نظر / 24 بازدید