آفت کش های گیاهی و كاربرد آنها در كشاورزي ارگانيك

 

بعضی از گیاهان حاوی ترکیباتی هستند که برای حشرات مضر بوده و اگر این ترکیبات را از گیاهان استخراج کنند و در محصولات آلوده مورد استفاده قرار دهند آنرا آفت کش های گياهي می گویند.

استفاده از آفت کشهای گیاهی به منظور کنترل آفات روش جدیدی نیست . روتنون (Derris   sp ) و نیکوتین ( Tabbacco ) و پیرترین (مشتق شده از گل داوودی) بطور وسیعی هم در مزارع کوچک و هم در مزارع بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب آفت کشهای گیاهی روی سیستم تنفسی و گوارشی حشره تاثیر می گذارند. و ایجاد مسمومیت می کنند بنابراین آنها خیلی انتخابی نیستند ولی هدف آنها طیف وسیعی از حشرات بوده به این معنی که بسیاری از ارگانیسم های مفید را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. بهر حال سمیت آفت کشهای گیاهی خیلی زیاد نبوده و با کاربرد انتخابی اثرات منفی آنها برای ارگانیسم های مفید  کاهش خواهد یافت. بنابراین آفت کشهای گیاهی عموماً قابلیت تجریه بالایی داشته و سریعاً ظرف چند ساعت یا کمتر از 1 روز غیر فعال می گردند. و در نتیجه باعث کاهش عملکرد آنها بر روی ارگانیسم های مفید می گردند. این آفت کشها نسبتاً با محیط زیست تطابق دارند.

اگر چه این آفت کش‌ها طبیعی هستند اما در هر حال اكوسیستم های کشاورزی بطور وسیعی مورد استفاده قرار بگیرند برای دشمنان طبیعی و انسان‌ها بسیار سمی خواهند بود.

برای مثال نیکوتین مشتق شده از تنباکو یکی از سموم ارگانیک بسیار سمی برای انسان و دیگر حیوانات خونگرم است. قبل از اینکه یک آفت کش طبیعی را د رمحدوده وسیعی از زمین ها مورد استفاده قرار گیرد آنرا باید در یک مزرعه کوچک مورد مطالعه قرارداد.

از آفت کش‌های طبیعی بعنوان یک ایده ناقص استفاده نکنید. ابتدا اثرات آنرا بر اکوسیستم و چگونگی اثرات آن بر گیاهان آگاه شوید.

 

/ 0 نظر / 149 بازدید