فراهم كردن شرايط مناسب براي حيوانات در دامپروري ارگانيك

سرپناه
نوع سرپناه با توجه به نوع حيوانات متفاوت خواهد بود. طيور بايد در جايي نگهداري شوند كه خيلي گرم نباشد و تماس حيوانات ديگر با مدفوع آنها تا حد امكان كم باشد.

طراحي سرپناه
فقط در زندگي عشايري اغلب حيوانات بطور موقت در سرپناه نگهداري مي‌شوند.
تلفيق دامپروري و فعاليت هاي كشاورزي نياز به كنترل حركت حيوانات به سمت مزارع هستند زيرا حيوانات مزارع را تخريب مي‌كنند.
براي راحتي و سلامت حيوانات سرپناه بايد خنك و تهويه كافي داشته باشد. از جريان باران محافظت شده باشد و ساختار آن بايد به گونه زير باشد:
فضاي كافي براي خوابيدن، بلند شدن، حركت كردن و انجام اعمال طبيعي وجود داشته باشد. (براي مثال ليسيدن و خود را خاراندن)
نور كافي (به اندازه‌اي باشد كه يك نفر بتواند روزنامه بخواند)
محافظت از نور آفتاب، باران و دماهاي زياد.
تهويه كافي داشته باشد اما نه به حدي كه باد در آن جريان يابد.

بستر مناسب
تامين وسايلي براي انجام عمل طبيعي (در مورد طيور تامين چوب خواب، حمام شن و آشيانه‌هاي تخمگذاري دور افتاده)
كود را در گودال يا بصورت توده جمع‌آوري كرده و آن را بپوشانيد.
از نظر اقتصادي جايگاه دام بايد با مواد ساده و قابل دسترس در منطقه ساخته شود.
بسياري از كشورها داراي روش‌هاي سنتي در ساخت جايگاه هستند و بايد از روش‌هاي ساخت و مواد ساخت خود را با موقعيت منطقه خود توسعه دهند. اگر اين فن آوري‌هاي باقيمانده از گذشته با اصول بالا همراه باشند با شرايط محلي و بومي هر منطقه تطبيق داده شوند. سيستم دوستدار حيوانات نيز بدست خواهد آمد.

بستر خواب
بستر موادي است كه در جايگاه نگهداري حيوانات استفاده مي‌شود كه بايد جايگاه را نرم، خشك و تميز نگه دارند. زيرا اين خصوصيات براي سلامتي حيوانات بسيار مفيد است.
اين مواد رطوبت مدفوع را جذب كرده و در فواصل زماني معين بايد جمع آوري شوند. اين مواد بستري مي‌تواند كاه، برگ، شاخه درخت، سبوس يا ديگر مواد محلي باشد.
بستر را مي‌توان بطور روزانه عوض كرد يا اين كه آنها را براي چندين ماه نگهداري كرد به شرط آنكه مواد تازه را روي آنها بريزيم.

/ 0 نظر / 24 بازدید