كشاورزي ارگانيك در مالزي در حال همگاني شدن است

امروزه با افزايش آگاهي كشاورزان درباره خطرات استفاده از مواد شيميايي و آفت كشها در كشاورزي معمولي كشاورزان مالزي بدنبال تغيير مزارع خود به كشت به صورت ارگانيك هستند.در حال حاضر 2376 هكتار مزرعه گواهي شده ارگانيك در مالزي وجود دارد در حالي كه در سال 2001 تنها 131 هكتار زمين بصورت ارگانيك كشت مي‌شد.
وزير كشاورزي مالزي در حين بازديد از يكي از مزارع ارگانيك گفت كه اين كشور قادر به صادرات محصولات ارگانيك را به تمام نقاط دنيا است. در مالزي به دليل اهميت كشاورزي ارگانيك يك روز را بنام روز كشاورزي ارگانيك نام گذاري كرده اند.بيشترين فعاليت كشاورزي ارگانيك در شهر سلانگور صورت  مي‌گيرد.استانداردهاي محصولات ارگانيك مالزي با همكاري فدراسيون بين المللي جنبش محصولات كشاورزي ارگانيك، كدكس غذايي و سازمانهاي غير دولتي مالزيايي تدوين شده است.
در حال حاضر هفتاد مزرعه از 947 مزرعه گواهي ارگانيك را دريافت كرده اند و بقيه نيز به مرور و با گذراندن دوره تبديل گواهي ارگانيك دريافت خواهند كرد.
براي اطمينان از عدم وجود باقي مانده سموم و مواد شيميايي در غذاهاي ارگانيك قبل از اعطاي گواهي آزمايشهاي زيادي بر روي محصولات صورت مي‌گيرد. در كشور مالزي تقاضا براي محصولات ارگانيك هر روز بيشتر مي‌شود.
منبع: www.newstartime.com

/ 1 نظر / 19 بازدید
محمد باقر لک

وبلاگ خوبی ساخته اید. من هم در رابطه با کشاورزی پايدار. کشاورزی دقيق و مکانيزاسيون کشاورزی مطالبی دارم که شايد لينک کردن وبلاگ من به تکميل مطالب شما کمک کند.