عملکرد اقتصادی مزارع ارگانیک

این چنین بنظر می رسد که کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی معمولي که بطور وسیع از مواد شیمیایی استفاده می کند بهتر است. زيرا که کشاورزی ارگانیک بسیار متنوع است. و مواردي مانند استفاده پایدار از طبیعت ،تولید مواد غذایی سالم‌تر و کاهش مصرف انرژی را مورد توجه قرار مي‌دهد . به هر حال، برای راحتي تولید محصولات ارگانیک توسط کشاورزان ، تنها انگیزه کافی نیست بلکه باید جنبه های اقتصادی نیز در نظر گرفته شود. اگر تولیدات مزرعه، هزینه ها و درآمدهای كار و زندگي را تامین کند كشاورزان قادر خواهند بود با کشاورزی ارگانیک به زندگی خود ادامه دهند.

چندین فاکتور بر شرایط اقتصادی مزرعه تاثیرگذار است . تغییر درآمدها و هزینه ها باید تجزیه و تحلیل شود. این فاکتورها از مزرعه ای به مزرعه دیگر و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است . در هر حال تجزیه و تحلیل پتانسیل اقتصادی مزرعه به منظور کاهش خطرات احتمالی و همچنین پیشگیری از یاس و ناامیدی كشاورزان لازمست.بطور کلی تغییرات عمده اي دریک مزرعه براي تبديل شدن به كشاورزي ارگانيك لازمست که قسمت عمده  آن كاهش ریسک اقتصادی است.

/ 0 نظر / 7 بازدید