كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي در ايتاليا


كنفرانس بين المللي كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي در شهر رم ايتاليا در تاريخ سوم ماه مي سال 2007 (ارديبهشت 1386) برگزار مي‌گردد.اين كنفرانس در مركز اتاق سبز سازمان خواروبار كشاورزي جهاني در شهر رم  برگزار مي شود. نتايج اين كنفرانس به سي و سومين كنگره امنيت غذايي جهان منتقل ارايه مي‌گردد.
برگزار كنندگان اين كنفرانس سازمان فائو با همكاري گروه كشاورزي ارگانيك و با مشاركت فدراسيون بين المللي جنبش كشاورزي ارگانيك(IFOAM ) و ... برگزار مي‌گردد.
اين كنفرانس براي تمامي دست اندر كاران كشاورزي ارگانيك و امنيت غذايي شامل مجامع علمي، دولتها، سازمانهاي غير دولتي، و موسسات خصوصي  فعال در اين زمينه آزاد است.
دعوتنامه تمام حضار الكترونيكي بوده  كه از طريق وب سايت فائو مي توانيد دريافت نماييد. براي شركت در اين كنفرانس موسسات و افراد شركت كننده بايد در زمينه كشاورزي ارگانيك فعاليت نمايند. اين كنفرانس محلي بي همتا براي تبادل اطلاعات است.
اهداف كنفرانس
در اين كنفرانس به فرصت ها و تهديدهاي كشاورزي ارگانيك و نقش آن در امنيت غذايي مي پردازيم.و توصيه هايي براي براي ترويج و توسعه كشاورزي ارگانيك در مناطق مختلف داده مي‌شود.  در نهايت گزارش اين كنفرانس به سي و سومين نشست كميته امنيت غذايي جهان ارائه مي گردد.
شركت در اين كنفرانس رايگان است و هزينه اي ندارد.

منبع:www.ifoam.org/events

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمد درویش - مهار بيابان زايی

کشاورزی ارگانيگ نياز واقعی کشورهايی نظير ايران است که اميدوارم هر چه زودتر آموزه های آن به صورتی همه گير در ايران زمين به اجرا درآيد.