آیا برنج تراریخته در ایران تولید می شود؟

چند روز پیش مجله Scientific American منتشر شد که این هفته بیشتر مقاله هاش به محصولات تراریخته ارتباط داشت و همین طور که داشتم این مقالات رو میخوندم به یک آمار عجیب برخورد کردم و اون اینکه ایران دارای 5000 هکتار زمین کشاورزی است که به کشت برنج تراریخته اختصاص داده شده و این کشت در سال 2006 انجام شده است.
تا اونجا که من اطلاع دارم سلامتی این برنج هنوز به تایید سازمان محیط زیست نرسیده است و اصلا آیا راههای سالم تری برای تولید برنج و مبارزه با آفات برنج وجود ندرارد که آقایان پایشون را کردند توی یک کفش که از این نوع محصولات دستکاری شده ژنتیکی تولید کنند که هم سلامت مردم را به خطر بیاندازد و هم سلامت محیط زیست را.
لازم به ذکر است بیوتکنولوژیستهای ایرانی ادعا میکنند که ما ژن بی تی(BT) را وارد برنج رقم طارم مولایی کردیم تا با کرم ساقه خوار برنج مبارزه کنیم. یعنی ژنی که عامل تولید سم است را مستقیما وارد برنج کرده اند تا با ایجاد سم وقتی آن افت از برنج تغذیه کرد از بین برود. در مورد بیشتر محصولاتی که بصورت تراریخته در حال حاضر در دنیا تولید میشود باید گفت که بطور مستقیم به مصرف انسان نمیرسه بلکه بیشر مصرف حیوانی داره مانند ذرت ، پنبه و سویا یا اینکه برای تولید سوختهای زیستی(biofuels) مصرف میشه(طبق آمار جدید فائو). برنج محصولی است که مستقیم به مصرف انسان میرسد و به همین خاطر برنج تراریخته میتونه برای سلامتی خیلی خطرناک باشه. فراموش نشه که در خصوص عدم سلامت محصولات ترایخته تا کنون مقالات علمی زیادی منتشر شده همگی دال بر بد بودن اثر این محصولات بر روی سلامت انسان، حیوانات و محیط زیست است.
لینک زیر حاوی جدول میزان تولید محصولات تراریخته در جهان در مجله ساینتیفیک آمریکن است که ایران  هم ذکر شده است:

http://www.tinypic.info/files/l4cxmga989eoz59evuif.jpg
/ 0 نظر / 22 بازدید