نمايشگاه محصولات ارگانيك بهمن ماه سال جاری برگزار مى شود

دومين نمايشگاه بين المللى فناورى و محصولات ارگانيك، گياهى و تركيباتطبيعى با مجوز رسمى سازمان توسعه تجارت ايران از نهم لغايت دوازدهم بهمنماه سال جارى در مركز آفرينش هاى فرهنگى و هنرى كانون در خيابان حجاببرگزار مى شود. به گزارش ايانا ، اسماعيل آذرگشب رئيس ستاد برگزارى دوميننمايشگاه بين المللى فناورى و محصولات ارگانيك، گياهى و تركيبات طبيعى ضمنبيان مطلب فوق اظهار داشت: نمايشگاه امسال به مدت چهار روز و با حضورمعاونت غذا و داروى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، معاونت امورباغبانى وزارت جهاد كشاورزى و همكارى و حمايت علمى انجمن توسعه و ترويجمحصولات ارگانيك ايران برگزار خواهد شد. وى تمركز بر شناساندن و ترويجمصرف محصولات گياهى و تركيبات طبيعى را مهمترين ويژگى نمايشگاه مذكورعنوان كرد و گفت: در اين نمايشگاه آخرين دستاوردهاى صنعتگران داخلى ومحصولات خارجى در زمينه مواد غذايى، دارويى، بهداشتى و آرايشى با تركيباتطبيعى و گياهى در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. آذرگشب در بخش ديگرى ازاين گفت و گو با اشاره به اهميت استفاده از محصولات گياهى و طبيعى درزندگى افراد جامعه اشاره كرد و اظهار داشت: امروزه در راستاى ارتقاى سلامتو بهداشت فرد، جامعه و محيط زيست، در سراسر دنيا استفاده هرچه بيشتر ازمحصولات و فرآورده هاى طبيعى و گياهى و ارگانيك و همچنين پرهيز از كاربردتركيبات شيميايى رايج شده است. به همين دليل تكنولوژى آينده در زمينهصنايع غذايى، دارويى و بهداشتى عميقا با منابع طبيعى و گياهى پيوند خوردهاست و اين خود فرصتى است مناسب براى كشور ما كه هم از نظر پيشينه فرهنگى وهم شرايط اقليمى آمادگى همراهى با اين رويكرد را دارد. به گفته وى در كنارجنبه هاى بازرگانى اين نمايشگاه ايجاد زمينه تعامل رودر روى توليدكننده بامصرف كنندگان و افزايش سطح آگاهى آنها به منظور استفاده از اين محصولاتاولويت اصلى برگزارى است چرا كه اين مسأله رابطه تنگاتنگى با سلامت افرادو نشاط جامعه از يكسو و ترويج صنعت از سوى ديگر دارد.رئيس ستاد برگزارىدومين نمايشگاه بين المللى فناورى و محصولات ارگانيك، گياهى و طبيعى ادامهداد: امسال در زمينه تكنولوژى و محصولات ارگانيك نيز آخرين دستاوردها باهمكارى انجمن توسعه و ترويج محصولات ارگانيك ايران و ساير ارگانها و مراجعتحقيقاتى ارائه مى شود. به گفته آذرگشب كشور ما برخلاف شرايط آب و هوايىمناسب و پتانسيل قوى در امر توليد محصولات كشاورزى و گياهان دارويىمتاسفانه هنوز در جايگاه شايسته اى كه استحقاق آن را دارد قرار نگرفتهبنابراين ضرورى است با سرمايه گذارى لازم و برگزارى چنين نمايشگاه هايىجهت ايجاد تبادل بازرگانى بيشتر، توليدكنندگان اين نوع محصولات را تشويقكرد تا در آينده نزديك شاهد رشد فزاينده اى در اين خصوص باشيم. وى بهبرنامه هاى جنبى نمايشگاه اشاره كرد و گفت: در طول برپايى نمايشگاه،كارگاه هاى آموزشى، برنامه هايى در زمينه معرفى نوآورى ها و محصولات جديدارائه خواهد شد كه بيشتر جنبه اطلاع رسانى دارد.

برگرفته از: 
http://www.abrarnews.com
  

 

/ 1 نظر / 273 بازدید
هايده سعيدی

آقای ابراهيمی عزيز. ممنون از درج خبر برگزاری اين نمايشگاه . من همکار ستاد برگزاری هستم و خيلی خوشحال می شويم از جوانان علاقمند مثل شما در برگزاری بهتر اين نمايشگاه استفاده کنيم . اگر علاقه مند بوديد می توانيد با شماره های ۸۸۵۵۲۹۰۷ و ۸۸۵۵۲۸۷۶ با ما تماس بگيريد.