دولت فيليپين كشاورزانش را به توليد محصولات ارگانيگ تشويق ميكند.

به گزارش خبرگزاري فيليپين وزرارت كشاورزي فيليپين كشاورزانش را به توليد محصولات ارگانيك ترغيب مي كند و برنامه هايي را براي اين كار فراهم كرده است.
وزير كشاورزي فيليپين درباره كشاورزي ارگانيك گفت اين نوع از كشاورزي باعث افزايش سلامت مردم و افزايش درآمد كشاورزان خواهد شد. وي گفت در حال حاضر ما شاهد افزايش تقاضا براي محصولات ارگانيك هستيم و بايد بخش بيشتري از سطح زير كشت خود را به محصولات ارگانيك اختصاص دهيم. همچنين از صادرات محصولات ارگانيك نيز سود خوبي عايد كشاورزان خواهد شد.
وزير كشاورزي فيليپين گفت هدف اصلي ما كاهش مصرف سموم و انرژي هاي تجديد نشدني و همچنين افزايش درامد كشاورزان و بهبود زندگي آنان است.
لازم به ذكر است كشور فيليپين حدود 15هزار هكتار زمين زير كشت محصولات ارگانيك و 35 هزار مزرعه توليد محصولات ارگانيك دارد.

منبع: خبرگزاري فيليپين

/ 0 نظر / 36 بازدید