روش نگهداري و ذخيره كود در كشاورزي ارگانيك

كودهاي مزرعه بطور ايده آل بايد براي دست يابي به كودي با كيفيت عالي جمع آوري و ذخيره شوند.
بهترين نتيجه هنگامي بدست مي آيد كه كود مزرعه كمپوست گردد. كودها بايد تحت شرايط غير هوازي (براي مثال در حفره هاي تجمع آب ) و با يك كيفيت مناسب ذخيره گردند. جمع آوري كودهاي مزرعه اگر حيوانات در يك جاي ثابت نگهداري شوند بسيار آسان خواهد بود. براي ذخيره سازي، كودها بايد با مواد خشك مخلوط شوند. (مانند كاه، علوفه ها، ضايعات محصولات و برگها) براي جذب مايعات از كاه خرد شده يا آرد شده با پخش آن در كناره جاده  استفاده مي كنند. براي جذب بيشتر آب كاه هاي خرد شده نسبت به كاه هايي كه با طول زياد بهتر هستند.
معمولاً كود حيواني را در كنار اصطبل بصورت توده اي و يا در چاله ذخيره مي كنند. همچنين مي توان اين كود را با مواد بستر ذخيره كرد و دوباره بستر را با مواد مواد بستري تازه پوشش داد.
در بعضي موارد، كودهاي محوطه بايد از آفتاب، باد و باران مصمون بمانند. از غرقاب شدن آن بايد جلوگيري شود. از خشك شدن زياد نيز بايد اجتناب نمود زيرا باعث از دست رفتن مواد مغذي آن مي شود.
مكان ذخيره سازي بايد غير قابل نفوذ و داراي شيب ملايم باشد بطور ايده آل يك زهكش، آب را از توده كود و ادرار اصطبل جمع آوري مي كند. يك گودال در اطراف توده باعث جلوگيري از خارج و وارد شدن غير قابل كنترل ادرار و آب مي شود.
كودهاي ذخيره شده در گودال ها مخصوصاً براي مناطق و فصول خشك مناسب هستند. ذخيره سازي در گودالها خطر خشك شدگي و احتياج توده را به آب كاهش مي دهد. درهر حال خطر غرقابي شدن و همچنين هزينه خروج كود از چاله وجود دارد. براي اين روش يك چاله به عمق90 cm با شيب ملايم در قسمت بالايي آن حفر مي كنند.سطح هر چاله را فشرده كرده و روي آن را با كاه مي پوشانند. سطح چاله تا 80 cm بايد پوشانده شود و هر كدام از لايه بايد متراكم شوند. و با يك لايه نازك پوشانده شوند . چاله بايد تا 30 cm مانده به سطح آن پر شود و سطح بالاي آن با 10  cm  خاك پر شود.
رطوبت توده كود بايد كنترل شود براي جلوگيري از دست رفتن مواد غذايي نبايد آن را خيلي خشك و يا خيلي مرطوب كرد.
اگر قارچ‌هاي سفيد مشاهده شدند (ريسه ها يا لكه هاي سفيد) كود خيلي خشك است و بايد با آب يا ادرار خيس گردد.
رنگ سبز- زرد يا بوي بد علامت اين است كه كود خيلي مرطوب است و تهويه كافي ندارد.
اگر كود رنگ قهوه اي تا سياه را در توده نشان دهد شرايط آن ايده آل است.

جعبه گاز(توليد بيو گاز):
توليد بيوگاز پتانسيل فضولات آبدار(slurry ) كودهاي مزرعه براي توليد گاز متان است كه ارزان قيمت و يك منبع انرژي زيست محيطي است. توليد بيوگاز توسط هضم كننده هاي گاز متان ايجاد مي گردد. كه حاوي اكسيژن و گازهاي تخمير هوازي هستند.
ضايعات مايع مي تواند به كمپوست اضافه شود و يا بطور مستقيم براي محصولات بكار روند.
در حين انجام اين فرايند بخشي از كربن به بيوگاز تبديل مي شود و سپس به عنوان ماده ارگانيك از دست مي رود. بهر حال نصب سيستم هاي توليد بيوگاز هزينه بر و مديريت آن نيز نسبتاً مشكل و نيروبر است.

/ 0 نظر / 73 بازدید