آيا محصولات ارگانيك ميتواند باعث كاهش گرسنگي در جهان گردد؟

محققان نشان داده اند كه كشاورزي ارگانيك ميتواند غذاي جهان را تامين كند بدون اينكه اثر سويي بر كره زمين داشته باشد.
كشاورزي معمولي بر پايه استفاده از آفت كشها و حشره كشها و با كشت تك محصولي تلاش دارد كه ميزان عملكرد محصولات را افزايش دهد. چندين پروژه تحقيقاتي در آمريكا، انگليس و استراليا نشان داده است كه با استفاده از روشهاي كشاورزي  ارگانيك باعث افزايش عملكرد محصول تا 40% گرديده است.
در حال حاضر بسياري از توليد كنندگان بذور و آفت كشهاي شيميايي بدنبال فروش محصولات خود در بازارهاي كشورهاي جهان سوم هستند زيرا براي محصولات آنها در كشورهاي پيشرفته ديگر مشتري وجود ندارد. و به ادعاي خود مي‌خواهند در كشورهاي در حال توسعه انقلاب سبز ايجاد كنند.
تحقيقات اخير كه در نشريه بين المللي Nature به چاپ رسيده نشان مي‌دهد كه كشت برنج، ذرت، گندم  به صورت ارگانيك باعث افزايش عملكرد نسبت به كشاورزي مدرن گرديده است.
تحقيقي ديگر كه توسط دانشگاهEssex  انگلستان انجام گرديده نشان مي‌دهد كه كشاورزان هندي، برزيلي، كنيايي، گواتمالايي و هندوراسي با تبديل كشاورزي معمولي خود به كشاورزي ارگانيك عملكرد مزارع آنها دو تا سه برابر افزايش يافته است. همچنين كشاورزان كوبايي كه با تحريمهاي تجاري آمريكا مواجه شدند و بدليل اينكه نتوانستند كود شيميايي و آفت كشهاي خود را از طريق واردات تامين كنند اقدام به كشت به صورت ارگانيك كردند و خيلي هم موفق شدند. با روشهاي كشاورزي ارگانيك مي‌توان باعث بهبود باروري خاك و جلوگيري از فرسايش خاك را به همراه آورد. با بهبود فن آوري كنترل طبيعي آفات ميتوان كشاورزي ارگانيك را اقتصادي تر كرد.
تمام علاقمندان به كشاورزي ارگانيك و رهبران زيست محيطي بر اين عقيده اند كه براي داشتن جهاني بدون گرسنه نياز به كشاورزي پايدار و همت كشاورزان داريم. اما جنگ حكومتها از منظر سياسي و اجتماعي فاكتورهايي هستند كه باعث فقر و گرسنگي ميليون ها آدم در سراسر جهان گرديده است و اگر همين روند ادامه يابد گرسنگي نيز همچنان ادامه خواهد يافت.
منبع: www.newyorktimes.com

/ 0 نظر / 3 بازدید