آيا کودهای شیمیایی سنتز شده را می توان در کشاورزی ارگانیک بکار برد؟

کودهای شیمیایی را نمی توان در کشاورزی ارگانیک بکار برد زیرا این کودها باعث آلودگی محیط زیست شده و همچنین به داخل آبهای زیر زمینی نفوذ کرده و در خاک باقی می مانند اما می توان بجای آنها از کمپوست و منابع تجدید شونده استفاده کرد.

کشاورزان ارگانیک از گیاهان لگومینوز مانند نخود، لوبیاها و بقیه گیاهانی که بطور طبیعی خاصیت تثبیت نیتروژن را  در خاک دارند استفاده می کنند . استفاده از کودهای فسفره سنتز شده در کشاورزی ارگانیک جایز نیست.

 با استفاده از قارچهای مایکوریز قادر خواهیم بود که از فسفر موجود در خاک استفاده کنیم.

کشاورزان ارگانیک از ضایعات مواد کشاورزی ( کمپوست ) برای افزایش باروری خاک استفاده می کنند. استفاده از کودهای شیمیایی باعث الودگی آبها گردیده و باعث افزایش رشد جلبکها در آبهای سطحی می گردد. و با افزایش رشد جلبکهای سبز سلامت حیوانات و پرندگان به خطر می افتد. زیرا باعث کاهش اکسیژن آب گردیده و اين جلبكها نمی گذارد نور خورشید به اعماق آب برسد. و همچنین بعضی از جلبکهای سبز باعث تولید مواد سمی می گردند که برای پرندگان و حشرات مضر است همچنین تولید کودهای شیمیایی احتیاج به میزان زیادی انرژی و منابع سوخت فسيلي دارد.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
کسری

انجام شد! موضوع خوبی برای وبلاگت انتخاب کرديد والبته موضوع حساسی است. اميد است در انتشار مطالب مرتبط دقت لازم را بکنی و در دام مخالفان بيوتکنولوژی نيفتی! شوخی کردم. بد نيست درباره بيوتک و کشاورزی ارگانيک تحقيق کنی...با احترام