افزايش سلامتي موشهاي آزمايشگاهي با استفاده از غذاهاي ارگانيك

يك تيم دانشمندان اروپايي از دانشگاه نيوكاسل در تحقيقي مشخص كردند كه موشهايي كه غذاهاي ارگانيك مصرف مي‌كردند داراي سطح سلامتي بيشتري نسبت به موشهايي كه غذاهاي معمولي مصرف مي‌كردند بودند.
دكتر براندي استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه نيوكاسل اين طرح را با همكارانش در موسسه علوم كشاورزي دانمارك به طور مشترك انجام دادند.
اين دانشمندان دريافتند كه غذاهاي ارگانيك چندين فايده براي موشها داشت از آن جمله موشها راحت‌تر مي‌خوابيدند، داراري سيستم ايمني قوي تري بودند و تناسب اندام بهتري نسبت به موشهاي تغذيه شده با غذاهاي معمولي بودند. اين تحقيقات ثابت مي‌كند كه نوع غذا با ميزان سلامتي افراد رابطه مستقيم دارد و غذاهاي ارگانيك بهتر از غذاهاي معمولي هستند.
منبع: www.sciencedaily.com

/ 0 نظر / 5 بازدید