اتخاذ تصميماتي در مورد دامپروري در كشاورزي ارگانيك

دلايل زيادي براي ايجاد دامپروري بعنوان بخشي از فعاليت‌هاي كشاورزي شما و يا حتي بعنوان يك بخش عمده وجود دارد.
ديدگاه‌هاي مهمي وجود دارند كه مي‌توان به آنها توجه كرد. براي اتخاذ تصميم درباره چگونگي و چراي دامپروري بايد تعدادي سوال ازخود بپرسيد.
آيا مزرعه مي مناسب است؟
آيا فضاي كافي براي چريدن و نگهداري حيوانات داريد؟ آيا غذا و ضايعات كافي براي تغذيه موجود است.
آيا اطلاعات كافي براي نگهداري و پرورش حيوانات داريد؟ و آيا گونه‌هاي خاصي از حيوانات براي نگهداري و پرورش داريد؟
آيا حيوانات براي مزرعه سودمند خواهند بود؟
آيا از كود اين حيوانات مي‌توانيم در يك راه مناسب استفاده كنم؟ آيا فرآورده‌هاي بدست آمده را خودمان به مصرف خواهم رساند يا اينكه آنها را مي‌فروشم؟ چگونه ‌حيوانات بر محصولات من تاثير خواهند گذاشت؟
آيا مي توانم نهاده‌هاي مورد نياز را فراهم كنم؟
آيا منابع مورد نياز من در داخل مزرعه هستند يا اينكه در خارج قرار دارند؟ آيا غذا و آب كافي با كيفيت مناسب در تمام طول سال وجود خواهند داشت؟ آيا حمايت‌هاي درماني و دامپزشكي در صورت نياز قابل دسترس هستند يا خير؟
آيا مي‌توان نژادهاي مناسبي از حيوانات را بدست آورد؟
آيا بازار فروش محصولات را پيدا خواهم كرد؟ آيا افرادي هستند كه شير،تخم مرغ و گوشت و ... را خريداري كنند؟
آيا قيمت اين توليدات با توجه به زحمات آن مي‌ارزد؟ آيا قادر به رقابت با بقيه مزرعه‌داران هستم؟

احتياجات حيوانات مزرعه
حيوانات به چه چيزهايي نياز دارند؟
كشاورزان ارگانيك سعي مي‌كنند حيوانات مزرعه‌اي سالمي را كه داراي توليدات مطلوب در طي يك دوره درازمدت باشند بدست آورند. براي نيل به اين هدف بايد به نيازهاي مختلف حيوانات مزرعه‌اي توجه كرد.
• علوفه بايد داراي كميت و كيفيت مناسب باشد. براي غير نشخواركنندگان معمولاً تنوع در علوفه مورد نياز است.
• دسترسي كامل به آب آشاميدني تميز
• اصطبل‌ها تميز با فضاي كافي، نور مناسب و هواي تازه
• آزادي كامل براي حركت به اطراف و انجام رفتارهاي طبيعي
• در صورت نياز، از شرايط سلامتي و دامپزشكي بهره ببريد.
• ارتباط كافي با بقيه حيوانات، اما از تنش در هنگام ازدحام زيادي به وجود نيايد.
• براي حيوانات گله‌اي، توزيع مناسب حيوانات هم سن و هم جنس.

/ 0 نظر / 21 بازدید