كمپوست كردن در كشاورزري ارگانيك

مقدمه
كمپوست كردن فرايندي است كه طي آن مواد ارگانيك با منشاء گياهي يا حيواني در داخل گودال يا بصورت توده تبديل به هوموس مي گردند. در مقايسه با شرايط غير قابل كنترل تجزيه مواد ارگانيك ، تجزيه شدن در فرايند كمپوست با سرعت بالايي اتفاق مي افتد. دماي بالا توليد شده و در نتيجه محصول با كيفيت تري توليد خواهد شد.
فازهاي فرايند كمپوست
در هنگام فرايند كمپوست كردن 3 فاز  را مي توان نام برد: فاز گرمايي، فاز سرمايي و فاز بلوغ و تكامل
اگر چه اين فازها را نمي توان جدا از يكديگر دانست.

-فاز گرمايي
مدت 3 روز توده كمپوست را در دماي 60-70 درجه سانتيگراد قرار مي دهند. به مدت 2 تا 3 هفته باقي مي ماند. اغلب عمل تجزيه كمپوست در اين مرحله اتفاق مي افتد.
در اين فاز عمدتاً باكتريها فعال هستند. دماي بالا نتيجه آزاد سازي انرژي توسط باكتري‌ها به دليل تجزيه مواد ارگانيك است. دماي بالا معمولي ترين و مهم‌ترين بخش از فرايند كمپوست است. اين گرما باعث نابودي بيماري‌ها، آفات ، بذر و ريشه علف هاي هرز  مي گردد.
طي اولين  فاز فرايند كمپوست باكتري‌ها به دليل رشد سريع جمعيت خود به اكسيژن بالايي احتياج دارند. دماي بالاي توده نشان دهنده وجود اكسيژن كافي براي باكتري‌هاست. اگر هواي كافي در توده وجود نداشته باشد تكثير باكتريها با مشكل مواجه شده و بوي بدي از كمپوست متصاعد مي گردد.
رطوبت نيز يكي از عوامل مهم در فرايند كمپوست است زيرا باكتري‌ها براي فعاليت خود به رطوبت احتياج دارند. احتياج به آب در هنگام فاز گرمايي بسيار زياد است زيرا فعاليت زيستي بالا و تبخير زياد در طي اين فاز اتفاق مي افتد. با افزايش دما، PH توده نيز افزايش مي يابد و اسيديته كاهش مي يابد.

-فاز سرمايي
هنگامي كه مواد به راحتي توسط باكتري‌ها هضم گردند اين مواد تغيير يافته و دماي توده كمپوست به آرامي كاهش  مي يابد و در دماي 24-25 درجه سانتيگراد باقي خواهد ماند. با كاهش دما قارچ‌ها در توده كمپوست مستقر شده و تجزيه فيبر و مواد چوبي را آغاز مي كنند. اين فرايند تجزيه آرام است و دماي توده بالا نمي رود. با كاهش دما،PH مواد كمپوست كاهش مي يابد( اسيديته افزايش مي يابد)

-فاز بلوغ (تكامل)
در طول فاز بلوغ مواد غذايي، معدني مي شوند و اسيد هوميك و آنتي بيوتيك ها ساخته مي شوند.
كرم هاي قرمز كمپوست و بقيه ارگانيسم هاي خاك شروع به زندگي در اين فاز مي كنند.
در پايان اين مرحله، كمپوست به اندازه نصف اوليه خود مي رسد، رنگ سياه بخودگرفته و شبيه خاك بارور مي گردد و قابل استفاده است.
هر چه كمپوست مدت زمان طولاني تري ذخيره شود كيفيتش را بعنوان يك كود خوب از دست مي دهد در حالي كه توانايي بهبود بخشيدن به بافت خاك را دارد. درفاز بلوغ، كمپوست احتياج به آب كمتري نسبت به فاز گرمايي دارد.
- كمپوست كردن ضايعات محصولات‌و ضايعات دامي، ارزش آنها را افزايش مي دهد.
- براي دست يابي به كمپوستي با كيفيت خوب ابتدا بايد ضايعات بطور دقيقي جمع‌ آوري شود و فرايند كمپوست بطور منظم كنترل شود.
- براي عاري شدن كمپوست از عوامل بيماريزا و بذور علف هاي هرز كمپوست بايد يك دوره گرمايي را سپري كند.

/ 0 نظر / 3 بازدید