اولين علف كش ارگانيك تابستان امسال به بازار مي‌آيد

 

اين علف كش كه براي كشاورزان توليد كننده محصولات ارگانيك توليد شده يك علف كش پس رويشي و غير انتخابي استكه حاوي(D-limonine)عصاره پرتقال ، عصاره گياهان ديگر و سورفاكتانت (براي افزايش سطح تماس با سطح علف هرز) است. اين علف كش با از بين بردن موم روي سطح برگهاي علف هرز باعث از بين رفتن علف هرز ميگردد. با از بين رفتن موم سطح برگ علف هرز به سرعت پژمرده شده و سطح برگ علف هرز بنظر ميرسد كه سوخته است.

اين علف کش توسط سازمان حفاظت محيط زيست آمريكا تاييد گرديده و از تابستان امسال براي مناطقي كه غلات كشت نميشود قابل مصرف است. شركت توليد كننده اين علف هرز به دنبال گرفتن تاييديه اين محصول از سازمان جهاني توليد محصولات ارگانيك است.

توليد كنندگان محصولات ارگانيك علفهاي هرز را غالبا به روشهاي مكانيكي، دستي و يا با سوزاندن آنها از بين مي‌برند. علف هرز يكي از مشكلات عمده در توليد محصولات ارگانيك بوده و باعث هزينه هاي زيادي براي توليد كنندگان محصولات ارگانيك مي‌شوند. به همين دليل است كه بسياري از كشاورزان معمولي نميتوانند مزرعه خود را به طور كامل به روش كشت ارگانيك تبديل كنند. اين محصول اولين كش ارگانيك توليد شده است و باعث خواهد شد هزينه هاي توليد محصولات ارگانيك بسيار پايين بيايد. قيمت اين محصول در مقايسه با ساير محصولات طبيعي كه براي از بين بردن علفهاي هرز در كشاورزي استفاده مي‌شوند مانند سركه، تركيبات صابوني و محصولات بر پايه روغن بسيار پايين تر و موثرتر است. نام اين محصول GreenMatch(TM) است كه توسط شركت Marrone Organic Innovations توليد گرديده است.

منبع: www.marroneorganicinnovations.com

 

/ 0 نظر / 6 بازدید