كشور اوگاندا و پیشرفت در توليد محصولات ارگانيك

در شهر كاسانا تعداد زيادي از كشاورزان به توليد محصولات ارگانيك مي پردازند بخصوص ميوه آناناس.
با توجه به صحبتهاي آقاي جكين كاليانا مدير سياست گذار و مدافع جنبش ملي محصولات ارگانيك در اوگاندا، كشاورزي ارگانيك نوعي از عمليات كشاورزي است كه در آن استفاده از نهاده هاي مصنوعي مانند كودهاي شيميايي و سموم آفت كش ممنوع است. كشاورزان در اين سيستم با تاكيد بر اكوسيستم هاي طبيعي و احترام به طبيعت به توليد مي‌پردازند.
كشاورزي ارگانيك باعث سودمنديهاي زيادي براي محيط زيست گشته و بر سلامتي انسان تاثير بسزايي دارد.
با شروع كشاورزي ارگانيك در اوگاندا درآمد كشاورزان افزايش يافت. در اين ناحيه كشت درخت آناناس بيشترين سودآوري را دارد.
اين كشاورزان ابتدا به يادگيري مباني كشاورزي ارگانيك مشغول شدند و آموختند كه چگونه تو.ليدات خود را بهبود بخشيده و افزايش دهند.
آناناسهاي ارگانيك توليدي توسط شركتهاي خصوصي فرآيند شده و به بازارهاي صادراتي فرستاده مي شود.
حدود 38%از محصولات ارگانيك قاره آفريقا توسط اوگاندا توليد ميشود.  و بيش از 50 هزار مزرعه گواهي شده ارگانيك وجود دارد. امروزه اوگاندا بيشترين سود را از صادرات محصولات ارگانيك در قاره آفريقا مي‌برد.
بدليل داشتن قيمت بالاتر براي محصولت ارگانيك كشاورزان سود بيشتري را بدست مي‌آورند.

منبع:  www.allafgraica.com

/ 0 نظر / 27 بازدید