خاويار ارگانيك وارد بازار اروپا شد

توليد نخستين خاويار و گوشت ماهى خاويار ارگانيك نوآورى تازه اىدر صنايع غذايى جهان محسوب مى شود. به گزارش ايانا و به نقل از سايت خبرى بيزينسوير- يك شركت آلمانى موسوم به «خاويار كريتور» توانسته نخستين خاويار و گوشت ماهىخاويار ارگانيك با كيفيت توليد كرده و محصول خود را به بازارهاى بين المللى معرفىكند. بنابر اين گزارش: اين شركت براى پرورش ماهيان خاويارى و كشت خاويار هاى خود ازهيچ ماده هورمونى و يا دستكاريهاى ژنتيكى استفاده نكرده است. شركت «خاويار كريتور» در نمايشگاه غذاهاى دريايى اروپا كه در بروكسل برگزار شد محصول خود را معرفى كرد. بنابر اين گزارش: شركت مذكور با احداث بزرگترين سايت آبزى پرورى سرپوشيده براىپرورش ماهيان خاويارى توانسته ماهيان خاويارى با كيفيت بالا پرورش داده و مقاديرقابل توجهى خاويار با كيفيت كشت كند.
براساس اين گزارش و طبق اظهارات كارشناسانشيميايى و بهداشتى اروپا آزمايشهاى متعددى روى آب و غذاى ماهيان خاويارى اين شركتصورت گرفته و هيچ نشانه اى از مواد هورمونى و يا دستكاريهاى ژنتيكى در پرورش اينماهيان مشاهده نشده است. گفتنى است: ماهيان خاويارى شركت «خاويار كريتور» كاملا طبققوانين زيست محيطى توليد شده اند و داراى گواهينامه ارگانيك بين المللىهستند

منبع: ابرار اقتصادي

/ 2 نظر / 20 بازدید
حامد «‌آسمان نقره اي»

سلام بعد از حدود 5 سال وبلاگ نويسي بعد از silversky.persianblog.ir و silsky.persianblog.ir امروز با سايت آسمان نقره اي كارم رو ادامه ميدم. اميدوارم كه با كمك شما بتونم آسمان نقره اي رو مثل قبل پر رونق كنم.