شروع امنيت غذايي از مزارع کشاورزی

نظارت دقيق بر پرورش سبزيجات در هنگام رشد براي جلوگيري از آلودگي باكتريايي محصولات تازه مانند سالمونلا و اي كولي بسيار موثر است.
شيوع بيماريهاي باكتريايي ناشي از اي كولي و سالمونلا در دهه اخير بسيار زياد شده و مشكلات زيادي را براي مردم بوجود آورده است. آقاي دكتر جري باراك از موسسه تحقيقات كشاورزي وزارت كشاورزي آمريكا مي‌گويد بيشترين آلودگي سبزيجات در هنگام پرورش آنها در مزرعه ايجاد مي گردد. و موثرترين راه براي كاهش آلودگي بايد قبل از برداشت صورت گيرد و گر نه پس از برداشت اقدامات موثري را نمي توان انجام داد. او گفت تحقيقات نشان داده است كه عوامل بيماري زايي مانند سالمونلا عكس العمل فعالي با سطح گياه دارند.در سي‌ام جولاي امسال همايشي قرار است درباره  چگونگي پيشگيري از بيماريهاي باكتريايي مانند سالمونلا و  اي كولاي در شهر كاليفرنيا برگزار گردد. در اين همايش قرار است درباره درمانهاي سريع بيماريهاي باكتريايي بحث گردد. اخيرا نيز آلودگي اسفناجها با اي كولي سرو صداي زيادي را در آمريكا ايجاد كرد.
يكي از بهترين راههاي كاهش آلودگي هاي باكتريايي در سبزيجات كمپوست كردن صحيح كودهاي حيواني و عدم استفاده از فاضلاب در مزارع سبزيجات است.

منبع: www.sciencedaily.cm

/ 0 نظر / 16 بازدید