مخلوط ايده ال كمپوست:

- 3/1 مواد درشت با ساختار غني (شاخه هاي خرد شده و پوسته درخت، مواد درشت جدا شده از كمپوست هاي قبلي)
- 3/1 بايد مواد ريز و متوسط با نسبت كربن به نيتروژن(C/N)بالاباشد( كاه، برگها و ضايعات محصولات)
- 3/1 مواد بايد از موادي با تركيب كربن به نيتروژن( C/N )پايين باشد. ( ضايعات خانگي ، كود حيواني) بعلاوه 10% خاك
- درست كردن توده كمپوست
- تهيه مناسب مواد كمپوست شونده:  مواد چوبي خرد شده زبر براي افزايش سطح و تشويق تجزيه توسط باكتري‌ها و قارچ‌ها
- اگر مواد خشك هستند بايد مواد كمپوستي را قبل از مخلوط كردن در آب بخيسانيد.
- در بالاي توده كمپوست از شاخه ها و تركه ها بري زهكشي خوب آب باران استفاده كنيد.
- از مواد غني ازنيتروژن N و كربنC  بين لايه ها استفاده كنيد.
- ريختن كود يا كمپوستهاي قديمي باعث تقويت فرايند كمپوست مي گردد.
- يك لايه نازك خاك بين كمپوست باعث جلوگيري از دست رفتن نيتروژن مي گردد.
- يك لايه  10 سانتي متري كاه يا برگها در مراحل اوليه و يك لايه غير قابل نفوذ (ورقه هاي پلاستيكي) در مرحله پاياني از شسته شدن K,N در توده جلوگيري مي كند. در مناطق خشك سطح توده را با لايه گل تا ارتفاع 10 سانتي متري مي پوشانند.
- اگر توده رطوبت كافي ندارد گاه گاه آب و يا كود مايع را روي توده بريزيد.


موادي كه براي كمپوست كردن مناسب نيستند:
• مواد گياهي كه به بيماري‌هايي  مانند ز‌نگها يا ويروس آلوده شده اند.
• علف هاي هرز چند ساله كه ابتدا در آفتاب خشك شده اند.
• مواد غير طبيعي مانند آهن و پلاستيك
• موادي با خار يا درختان خاردار
هرچه مواد ريزتر باشند تماس آنها بيشتر و هضم آنها توسط باكتريها بيشتر انجام مي گيرد. بهترين اندازه مواد 2-5 سانتيمتر است . اگر بعضي از مواد كوچكتر باشند. (براي مثال علوفه هاي كوچك، ضايعات آشپزخانه، خاكستر) براي تهويه بهتر توده بايد از مواد بزرگتر مخلوط گردند.

زيرو رو كردن كمپوست
2 تا3 هفته بعد از درست كردن توده كمپوست مقدار آن به حدود نصف ميزان اوليه آن مي رسد. اين بهترين زمان براي زير و رو كردن توده است. زيرو رو كردن كمپوست باعث سرعت بخشيدن به فرايند مي شود اما ضروري نيست.
زيرو رو كردن كمپوست چند مزيت دارد:
• باعث بهبود تهويه و تشويق فرايند كمپوست مي گردد.
• باعث استفاده از موادي كه خارج از توده هستند مي گردند و فرايند تجزيه در مركز توده متمركز مي‌گردد.
• باعث بهبود كيفيت كمپوست گرديده و شرايط غير ايده ال را بهبود مي بخشد.

/ 1 نظر / 20 بازدید