چگونه می توان مدیریت مواد غذایی را در مزرعه ارگانيك بهینه کرد


سه اصل برای بهینه کردن مدیریت مواد مغذی در مزرعه وجود دارد:


اصل اول: کم کردن ضایعات
از دست رفتن زیاد مواد مغذی در نتیجه آبشویی که منجر به ظرفیت تبادلی پایین خاک می شود. آبشویی مواد مغذی باعث کاهش مواد ارگانیک خاک می گردد. اگر از کمپوست یا کود حیوانی در شرایط غرقابی استفاده می کنید، یا آن را در معرض نور خورشید قرار می دهید. میزان زیادی نیتروژن از دست می رود. برای جلوگیری از این امر باید کود دامی و کمپوست را در جای مناسب ذخیره کرد.
کودها و کمپوست ها را غالباً در چاله هایی ذخیره می کنند که باعث تجمع آبها در هنگام بارندگی می شوند. نیتروژن در شرایط غرقابی (اگر سطح بالای چاله قابل نفوذ باشد) یا هنگام تبخیر از دست می رود. (اگر آب درچاله قرار گیرد)
اغلب فرسایش خاکی باعث از دست رفتن قسمت های بارور خاک می گردد که  حاوی بیشترین مواد مغذی و قسمت های بارور خاک است که می توان با حفظ تراکم پوشش گیاهی و یا ساختارهایی مانند تراس از این امر جلوگیری کرد.

اصل دوم: چرخه بسته مواد غذایی
بیشترین چرخه بقایای گیاهی بوسیله تولیدات، کودها و ضایعات مزرعه انجام می گیرد. هر برگ، هر شاخه، هر سبوس، هر غلافی، هر ریشه ای و هر مدفوعی از منابع قابل دسترس از مواد غذایی متعدد هستند که باید به محصولات بازگردانده شوند.
درختانی با ریشه عمیق و بوته هایی که در حاشیه کاشته می شوند باعث تجمع مواد غذایی شسته شده می شوندو می توانند میزان زیادی از مواد ارگانیک را ذخیره کنند اگر هرس شدید صورت گرفته باشد.
اغلب کمپوست  ها را می توان از مواد ارگانیک مزرعه ساخت. نه به این معنی که فقط مواد مغذی را بازیافت کنیم بلکه ظرفیت تبادلی (ظرفیت ذخیره مواد غذایی است) در خاک را افزایش دهیم.
مالچ پاشی یک روش ساده برای بازیافت مواد غذایی است که به حفظ رطوبت خاک و همچنین تغذیه ارگانیسم های خاک کمک می کند.
خاکستر بخاری ها یک مخلوط غنی از مواد متراکم مانند پتاسیم، کلسیم و منیزیم است و می تواند در مزارع یا بصورت مخلوط با کمپوست بکار روند.
گیاهان مختلف دارای نیازهای متفاوتی هستند :کشت مخلوط و کشت متناوب به استفاده بهینه از مواد غذایی خاک کمک می کند.
بازیافت یا ذخیره مواد غذایی به معنی صرفه جویی در هزینه است.


اصل سوم: بیشترین درآمد
با مواد خارج از مزرعه (ضایعات) اگر در دسترس باشند آشنا شوید.چندین مورد از ضایعات ارگانیک ارزان مانند پوست قهوه، ضایعات نیشکر، سبوس برنج ، شاخه های پنبه ممکنست در منطقه شما وجود  داشته باشند که بتوان آنها را به کمپوست تبدیل کرد.
مواد معدنی مانند سنگ فسفات یا دولومیت به ذخیره مواد  غذایی کمیاب کمک می کند و باعث تمایل کمتر خاک به آبشویی و آسیب به خاک در مقایسه با کنسانتره ها می شود.
گیاهان تثبیت کننده ازت باعث فراهم کردن نیتروژن بصورت مجانی می شوند. این گیاهان را می توان بصورت گیاهان پوششی، غلات خوراکی، بوته ها یا درختان کاشت همچنین بعنوان هیزم، مالچ و علوفه نیز می توان از آنها استفاده كرد.

/ 1 نظر / 4 بازدید
سکينه موسوی

Happy new year. Salam Vaghty bedonim essanse masalan zire sabz va zire siah khasiate allellopati daran va manee javane zani bazre alafe harz masalan brumos mishan vaghty bekhahim to keshte organic bekar bebarim che jory estefade mikonim ? Aslant karbordi hast ya na? Che zamani? Ghabl az kesht?