تبدیل كشاورزي معمولي به کشاورزی ارگانیک

تبدیل مدیریت معمولی مزرعه به کشاورزی ارگانیک فقط نباید اکوسیستم مزرعه را بهبود بخشد بلکه باید باعث بقای مزرعه از نظر اقتصادی شود. بنابراین ، این تطابق ها که در مزرعه برای تبدیل و تغییرات و خطرات احتمالی مورد نیاز است باید به دقت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

تبدیل به کشاورزی ارگانیک احتیاج به خط مشی جدیدی دارد تمام اعضای خانواده باید آمادگی لازم را برای ایجاد تبدیل در تمام زمینه ها داشته باشند.اولین و شاید مهم‌ترین تبدیل و تغییرات باید در ذهن کشاورز ایجاد شود.

فرآیند تغییرات

مقرراتی درباره فرآیند تغییرات

دستورالعمل درباره دوره تغییرات بسیار زیاد است . شرایط استانداردهای اولیه IFOAM (فدراسيون بين المللي كشاورزي ارگانيك) و مقررات اتحادیه اروپا  برای کشاورزان در زیر آورده شده است. استانداردهای اساسی IFOAM قانونهای لازم الاجرا نیست . اما راهنمایی های نسبی برای ایجاد بعضی قوانین است در صورتیکه قوانین  اتحادیه اروپا قوانین بین المللی است . اگر چه هنوز در قوانین بین المللی تفاوت و جود دارد اما به هر حال برای مشورت در زمینه پیشرفت و ترقی لازمست. با توجه به استانداردهای IFOAM کلیه محصولات زراعی و دامپروری باید به کشاورزی ارگانیک تبدیل گردد. تبدیل مرحله به مرحله واحدهای مختلف تولید بطور واضح مشخص بوده و محصولات ارگانیک نمی تواند با محصولات معمولی مخلوط گردند. و هنگامی که کل مزرعه به کشت ارگانیک اختصاص یافت تولیدات آن مورد تایید قرار می گیرد و طی این مراحل نیازهای استاندارد مربوطه باید از ابتدای رشد محصول در نظر گرفته شود.

برای تایید محصولات یکساله استانداردها باید طی 12 ماه از سال یعنی از ابتدای شروع دوره تولید مثلاً قبل از کشت یا بذر پاشی محصول دیده شوند. برای گیاهای چند ساله حداقل 18 ماه قبل از اولین برداشت باید مدیریت کاملاً ارگانیک باشد. شروع دوره تبدیل معمولاً از تاریخ کاربرد اعضای گواهی شده برآورد می شود. هنگامی که کشاورزان متهد می گردند از روش‌های استاندارد پیروی کنند. در جاهایی که نیازهای استاندارد عملاً برای چندین سال مشاهده شده است دوره کامل تبدیل مورد نیاز نیست و فقط می تواند با معانی و منابع مورد تایید قرار گیرد و فقط تا زمان برداشت محصول نیاز به بازرسی خواهد داشت.در طول دوره تبدیل ، تولیدات می توانند با بر چسب تولیدات ارگانیک در حال تبدیل و یا شبیه اینها مشخص گردند.احتیاجات استاندارد باید طی 12 ماه مشاهده و ایجاد شوند.

سازگاری اجتماعی، فنی و اقتصادی

تغییرات در دوره تبدیل به جنبه های اقتصادی ، فنی و اجتماعی بستگی دارد و هر کدام از این بخش ها به گونه ای با خانواده کشاورز در ارتباط است .

جنبه اجتماعی: کشاورزی ارگانیک بیشتر از یک تکنولوژی و نوآوری است. بنابراین کشاورزان باید ارزش‌های شخصی خود را با مبانی کشاورزی ارگانیک مقایسه کنند. هر چه آنها بیشتر به آن فکر کنند راحت تر از کشاورزی ارگانیک پیروی می کنند . از یک طرف انگیزه و از طرف دیگر توجهات اقتصادی لازمست . برای بسیاری از کشاورزان مهم است که خویشاوندان ،همسایگان و درستان آنها چگونه به کشاورزی ارگانیک  نگاه می کنند، زیرا هر کسی توانایی مخالفت با محیط زیست جامعه را ندارد.

فنون تولید: روش‌های جدید کشاورزی باید بکار گرفته شوند که این روشها شامل: مدیریت علف های هرز، کنترل بیماری‌ها و علف های هرز، دامپروری و کشت علوفه و...

به منظور نبل به موفقیت ، دانش لازم باید بکار گرفته شود . کشاورزان نیاز خواهند داشت اطلاعات خود را با تجربیات کشاورزان ارگانیک ،آموزش‌های حضوری ، روش‌های آزمایش و مشاهده اثرات آنها و همچنین خواندن مقالات افزایش دهند.

جنبه اقتصادی: برای ایجاد بعضی سازگاری‌ها در سطح مزرعه، مواد جدیدی مورد نیاز است بنابراین ،این امر نیاز به سرمایه گذاری دارد. بعضی از این سازگاریها شامل افزایش حجم کار و نیروی کارگری است.

کمیت ( میزان ) محصولات ممکنست در سال اول تغییرات، کاهش یابد و کشاورزان باید در صدد جستجوی راهی برای تحمل این فشار باشند . یکی از این راهها ممکنست در یافت هزینه اضافی(پادادش توليد) برای این محصولات باشند که اين خود نيز به دانش و علم متفاوتی احتیاج  دارد.

/ 1 نظر / 12 بازدید
حسين باقری

با سلام در مورد نحوه احداث باغ ميوه به روش ارگانيک مرا راهنمايي کنيد .