بررسي چرخه زندگی آفات در كشاورزي ارگانيك

 آفات در تمام مراحل زندگی قادر به حمله به گیاه نیستند.و این بسیار مهم است که چرخه زندگی آفات را بدانیم. برای اجرای یک برنامه پیشگیرانه قوی بسیار مهم است که بفهمیم کدامیک از مراحل زندگی حشرات یا عوامل بیماریزا باعث خسارات به گیاهان می گردد و چه موقع و کجا این عمل را انجام می دهند.
یک باغ وحش از حشرات به ما کمک زیادی در درک چرخه زندگی حشرات خواهد کرد. بهر حال اغلب حشرات یا عوامل بیماریزا در یک مرحله خاص از زندگی تمایل به هجوم بردن به گیاهان دارند. بنابراین تقابل بین چرخه زندگی آفات و بیماری‌ها با دوره زندگی محصولات بسیار مهم است.

باغ وحش حشرات: مطالعه چرخه زندگی و شکارچی های حشرات
جهت مطالعه چرخه زندگی حشرات ، سعی کنید که حشرات را در یک باغ وحش پرورش دهید . اگر چه کنترل تمام مراحل زندگی حشرات کار راحتی نیست. و فقط مطالعه بعضی از مراحل زندگی حشرات امکان پذیر است . بعضی از حشرات، تخمها، شفیره ، لارو و نوزاد حشرات را جمع آوری کرده و آنها را درون یک پارچ پلاستیکی همراه با مقداری برگ تازه قرار دهید . هنگامی که مراحل زندگی شکارگرها رامطالعه می کنید آنها را با میزان مناسب از حشرات تغذیه کنید . در پارچ پلاستیکی تکه هایی از کاغذ قرار دهید تا حشرات یکجا تجمع نکنند. درب پارچ را با یک توری شبکه مانند پوشانده تا اجازه ورود هوا و حفاظت از فرار حشرات فراهم باشد.
برای اینکه بدانیم حشرات در مراحل مختلف زندگی (لارو، شفیره و بلوغ) به چه چیزهایی احتیاج دارد ،باغ وحش حشرات بسیار مناسب است .
این روش برای پرورش لاروها یا شفیره ها که در مزرعه یافته شده اند بسیار مناسب است. برای اینکه بدانیم کدامیک از حشرات شکارگر هستند فقط کافی است این حشرات را در باغ وحش قرار داده (برای مثال زنبورها و کرمهای کوچک) و آنها را برای چند روز تحت نظر قرار دهیم . شما می توانید موثر بودن شکارگرها را با شمردن تعداد حشرات خورده شده در هر روز ومقایسه آن با سرعت تولید مثل حشره مورد شکار مقایسه کنید.

/ 1 نظر / 65 بازدید
هادی

مطالب بار علمی کمی دارند