كودهاي ارگانيك در كشاورزي ارگانيك

در كشورهاي توسعه يافته ، پتانسيل كودها مخصوصاً كودهاي ارگانيك بطور وسيعي درك شده است. كودهاي حيواني و ضايعات كشاورزي ممكنست در بعضي از مناطق يافت شود. اما اغلب آنها يا سوخته اند يا اين كه از آنها غافل هستند.

كود ارگانيك و ارزش آنها
كودهاي ارگانيك شامل مواد غذايي هستند كه از گياهان يا حيوانات مشتق شده اند.متاسفانه اغلب منابع غذايي آنها بخوبي تخمين زده نشده.
در كشاورزي ارگانيك، كودهاي ارگانيك نقش بسيار مهمي را در تغذيه گياهان بازي مي كنند.
استفاده از كودهاي محوطه مزرعه غالباً فراموش مي شود. ذخيره و كاربرد كودهاي مزرعه در خيلي از موارد مي تواند تقويت شود.
استفاده از كودهاي معدني در كشاورزي ارگانيك محدود است.


 كاربرد مناسب كودهاي مزرعه
بسته به چگونگي نگهداري حيوانات در اصطبل، يا غير آن (تمام وقت و يا نيمه وقت) كودهاي مزرعه شامل مواد مدفوع و مواد بستري است. (بطور معمول كاه يا علوفه)  در بيشتر مناطق كودهاي حيواني را خشك كرده و براي پخت و پز آن را مي سوزانند و فقط بعنوان مواد ارگانيك براي خاك استفاده نمي كنند.
با خشك كردن و سوزاندن كودها ميزان زيادي از مواد ارگانيك و مواد مغذي از سيستم كشاورزي خارج مي شود. كودهاي مزرعه اي يك منبع با ارزش از كودهاي ارگانيك هستند.

بعضي از خصوصيات و اثرات كودهاي مزرعه اي:
حاوي ميزان زيادي از مواد مغذي هستند.
فقط بخشي از نيتروژن كودهاي مزرعه براي گياه بطور مستقيم قابل استفاده است و بقيه آن دست نخورده باقي مي ماند.
بخشي از نيتروژن از تجزيه كود آزاد مي شود. نيتروژن موجود در كود حيواني درمدت زمان كوتاهي در دسترس قرار مي گيرد.
هنگامي كه مدفوع و ادرار با يكديگر تركيب مي گردند يك منبع متعادلي براي تغذيه گياه مي باشند.
قابليت دسترسي به پتاسيم و فسفر در كودهاي مزرعه همانند كودهاي شيميايي است. كود مرغي غني از فسفر است.
كودهاي ارگانيك در ساختن مواد ارگانيك خاك شركت مي كنند در نتيجه باروري خاك  را بهبود مي بخشد.


/ 1 نظر / 53 بازدید
تیام

با سلام وب جالب وپر محتوایی دارید مطلب شمارا در مورد کودهای ارگانیک خواندم اگر نیاز به مطالب گسترده تری در این مورد دارید سری به سایت ما بزنید از آشنایی با شما خوشحال خواهم شد.