افزايش تقاضا براي خريد محصولات كشاورزي ارگانيك در آلمان

در شرايطي كه سوپرماركت هاي آلماني بهاي فرآورده هاي ارگانيك  را كاهش داده اند، تقاضا براي اين محصولات در آلمان به طور بي سابقه اي افزايش يافته است.
اين در حالي است كه كشاورزان آلماني به علت ناتواني از برآورده ساختن تقاضاهاي موجود، در حكم بازندگان اين بازار پر رونق قرار گرفته اند.
فرآورده هاي ارگانيك با وجود گرانتر بودن نسبت به فرآورده هاي طبيعي، روز به روز محبوبيت بيشتري را به دست مي آورند و بدين ترتيب اين گمان به وجود مي آيد كه كشاورزان روز به روز سود بيشتري را از اين طريق كسب مي كنند.
اما عليرغم آنكه “غذاهاي زيستي” همراه با تخفيف بها در بسياري از فروشگاههاي زنجيره اي آلمان عرضه مي شود، كشاورزان از اين تخفيف ها زيان مي بينند زیرا فروشندگان با تهديد به روي آوردن به محصولات خارجي، آنان را مجبور به فروش زير قيمت مي نمايند.
ميزان يارانه اي كه كشاورزان لهستان، ايتاليا و جمهوري چك از دولتهاي خود دريافت مي كنند، دو برابر يارانه ي پرداختي به كشاورزان آلماني است و اين رقبا از اين مزايا برخوردارند. هم اكنون اين كشاورزان به منظور حفظ قدرت رقابت خود و همچنين موجود بودن فرآورده هاي ارگانيك در فروشگاههاي زنجيره اي اين كشور، بر سر دو راهي ديگري نيز قرار گرفته اند. قوانين موجود در زمينه ي عوامل رشد و فنون كشاورزي در بخش توليد محصولات ارگانيك به قدري محدود ، و هزينه ي كشت اين فرآورده ها به قدري بالا و زمان آن به قدري طولاني است كه كشاورزان آلماني خود را ناتوان از برآورده ساختن تقاضاي فزاينده مي بينند. از سوي ديگر، آن دسته از كشاورزان معمولي كه در نظر دارند براي بهره داري از اين تقاضاي فزاينده، به كشت محصولات ارگانيك روي بياورند نيز با دشواريهايي از قبيل هزينه ي بالا در آغاز كار مواجه هستند.
به گفته كارشناسان آلماني، هم اكنون در بازارهاي اروپاي شرقي و امريكاي لاتين، توليد غذاهاي ارگانيك مورد توجه قرار گرفته است و اين صنعت شديداً از سوي دولتها حمايت مي شود.
گفتني است هم اكنون شمار فزاينده اي از دست اندر كاران صنعت غذاهاي ارگانيك در آلمان خواهان كمك بيشتر دولت آلمان به كشاورزان شده اند.


منبع: خبرگزاري موج 

/ 0 نظر / 59 بازدید