مواد غذایی ارگانیک سالم ترهستند و با تولید عمده قیمت انها هم پایین خواهد آمد

مواد غذایی ارگانیک بدون استفاده از مواد شیمیایی تولید میگردند و بسیار مطابق  باشرایط زیست محیطی هستند.

سیستم کشاورزی ارگانیک کاملا مطابق با سلامت خاک و سیستمهای طبیعی است. از طرفی سلامت این محصولات توسط شرکتهای گواهی دهنده تایید می گردد. در نهایت فرایند برچسب ارگانیک نیز توسط دولت کنترل میشود. با کشاورزی ارگانیک آلودگی در طبیعت را به حداقل میرسانیم و این مساله با توجه به بحرانهایزیستمحیطی اخیر بسیار مهم است.

فواید محصولات ارگانیک

1- کاهش آفت کشها و علف کشها: بسیاری از مطالعات نشان داده است که میزان کم سموم شیمیایی باعث بسیاری از سرطانها و بیماریها بخصوص در کودکان میگردد. از طرفی با کاهش کودهای شیمیایی و سموم ما میتوانیم مصرف سوختهای فسیلی را کاهش دهیم زیرا تولید این مواد بسیار وابسته به نفت و مشتقات آن است. برای مثال با تولید 10% کل محصولات ارگانیک در امریکا سالانه 2.9میلیون بشکه نفت کاهش مصرف خواهیم داشت.

2- افزایش مواد مغذی در محصولات: نتایج تحقیقات تا به اکنون نشان داده است که محصولات ارگانیک باعث افزاش سطح انتی اکسیدانها و بسیاری دیگر از ویتامینها و مواد معدنی میگردد.

مطالعات بلند مدت اخیر در موسسه رودیل امریکا نشان داده است که خاکهای زمینهای کشاورزی ارگانیک مقاومت بیشتری به خشکسالی و سیل دارد.سازمان خواروبار کشاورزی جهانی تخمین زده است که عملکرد کشاورزی ارگانیک 130% بیشتر از عملکرد کشاورزی معمولی است. در کنفرانس اخیر فائو نیز گزارش شده است که کشاورز ی ارگانیک میتواند کل غذای جهان را تامین کند. زیرا با کاهش مصرف انرژی، کاهش نهاده های وارداتی و تنوع زیستی بیشتری همراه است.

اگر کشاورزی ارگانیک همه گیر شود و محصولات به صورت عمده تولید گردند حتما قیمت محصولات هم پایین خواهد آمد. و این بستگی به کاهش کمکهای دولتی به کشاورزی معمولی و سرمایه گذاری بیشتر بر روی کشاورزی ارگانیک دارد.

در مورد تولیدات محل هم باید گفت که مطمئنا تولیدات محلی بسیار بهتر از تولیدات وارداتی است که هزاران کیلومترراه پیموده اند تا به دست مصرف کننده برسند.

متاسفانه تحقیقات بر روی کشاورزی ارگانیک بسیار کم است و دولتها تمایلی به سرمایه گذاری بر روی این بخش ندارند.

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
abouhaji

با سلام شرکت کنترل یونیون هلند یکی از پیشروان کشاورزی ارگانیک است که در ایران شعبه دارد و به فعالان کشاورزی در ایران برای دریافت گواهینامه ارگانیک خدمات ارایه می کند. برای دریافت اطلاعت بیشتر میتوانید با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید. 021-88436464 88434546 88438200 Email: info@controlunioniran.com با تشكر