اثرات مضر آفت کشها در كشاورزي معمولي

 

مصرف نادرست و زیاده از حد آفت کشها منجر به بروز مشکلات خطرناک و جدی برای کشاورزی در مناطق معتدل و گرم دنیا شده است. کشاورزان خرده پا در آسیا در مورد استراتژی کنترل آفات تجدید نظر کرده اند. زیرا استفاده بیش از اندازه آفت کشها باعث شیوع آفات جدید، بروز مشکلاتی در سلامتی انسانها و افزایش هزینه ها گردیده است

دو اثر منفی کاربرد آفت کشها بر علیه آفات و بیماریها

1- تجدید حیات جمعیت آفات بعد از حذف کامل دشمنان طبیعی : در برخی موارد، آفت کشها بجای معالجه باعث پیدایش آفات دیگر می شوند زیرا بسیاری از آفت  کشها ارگانیسم های مفید را از بین می برند و آفات بلافاصله بعد از استفاده از آفت کشها ، بسرعت رشد می کنند تا جائیکه دیگر دشمنان طبیعی نمی توانند جمعیت آفات را کنترل کنند  و به همین دلیل آفات غیر اصلی تبدیل به آفات مهم می گردند. بعنوان مثال کنه عنکبوتی قرمز که دارای دشمنان طبیعی زیادی است اما بعلت سمپاشی های فراوان در مزارع به مشکلی جدی تبدیل شده است این پدیده را بعنوان تجدید حیات می دانند.

2- توسعه جمعیت های حشرات مقاوم به حشره کشها: در صورت مصرف مداوم آفت کشها آفات هدف خود را با این مواد شیمیایی تطبیق داده و در نتیجه در برابر این سموم مقاوم می شوند.

مقاومت به این معنی است که آفات در مقابل ترکیب شیمیایی آفت کشها مقاوم شده و توسط آنها از بین نمی روند. تعداد زیادی از گونه های مهم آفات کشاورزان شناخته شده است که بر علیه چندین آفت کش مقاوم شده اند و فقط سموم شیمیایی بسیار قوی بر آنها تاثیر دارد. مثالهایی از مقاومت آفات به سموم عبارتند از:

      شته سبز هلو، سوسک کلرادوی سیب زمینی ، سوسک برگخوار سیب زمینی و بید diamondback

/ 0 نظر / 18 بازدید