كشف روش جديدي براي تشخيص غذاهاي ارگانيك

محققان يك روش علمي جديد ابداع كرده اند كه بهتر از معيارهاي قبلي ميتواند مواد غذايي ارگانيك را كه بدون كودهاي شيميايي توليد شده از مواد غذايي معمولي مشخص كند.

به گزارش خبرگزاري يونايتد پرس محققان انگليسي در "پارك تحقيقاتي نورويچ" به تفاوتهايي در تركيب ابزوتوپ نيتروژن گوجه فرنگي، كاهو و هويج هاي ارگانيك با محصولات معمولي دست  يافتند.

در كشاورزي ارگانيك از كودهاي شيميايي برخلاف كشاورزي معمولي نمي‌توان استفاده كرد.

طبق اين مطالعه كه در مجله "شيمي ، كشاورزي و غذا " منتشر شده اين آزمايش ميزان يك ايزوتوپ خاص و يا شكل نيتروژن در غذا را بررسي مي‌كند. به اين ترتيب مي‌توان از ارگانيك بودن محصولي كه اين ادعا را كرده مطمئن بود. و البته فقط از جنبه كودهاي شيميايي و براي اندازه گيري باقيمانده سموم روشهاي آزمايشي ديگري وجود دارد.

 منبع: روزنامه همشهري

/ 0 نظر / 24 بازدید