در رايانه خود گياه پرورش دهيد

 

از اين به بعد ميتوانيد گياهاني را بر روي صفحه نمايش مانيتور پرورش دهيد . شما بايد به گياه خود آب و غذا داده و مواظب آن باشيد.حتي ميتوانيد اندازه گياه و گلدان را تغييردهيد. و جاي گياه را نيز ميتوانيد بر روي صفحه نمايش مشخص كنيد. اين گياه با حالات خود به شما خواهد فهماند كه به چه چيزهايي نياز دارد. مثلا اگر زرد شده باشد نياز به مواد غذايي دارد. اگر پژمرده باشد نياز به آب دارد. براي دانلود اين برنامه ميتوانيد به سايت زير مراجعه كنيد.

 

www.desksoft.com    

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید