آفت کشهای طبیعی و كاربرد آنها در كشاورزي ارگانيك

تقویت گیاهان در برابر بیماری‌ها و آفات بهترین روش حفاظت گیاهان است . اگر چه روش‌های کاشت تطابق یافته همراه با مدیریت خوب اکوسیستم ها (ارگانیسم مفید) هجوم آفات و بیماری‌ها را محدود کرده و کاهش می دهدو در بعضی از موارد که روش‌های پیشگیری کافی نبوده و خسارات آفات و بیماری‌ها به سطح زیان اقتصادی می رسد در این هنگام به منظور کنترل مستقیماً می توان از آفت کشهای طبیعی استفاده کرد.

در هر حال در کشاورزی متداول دیدگاه بر این مبنی است که استفاده از آفت کشهای بهترین و سریعترین روش به منظور کاهش خسارت آفت می باشد. کشاورزان ارگانیک می دانند که روشهای پیشگیری بسیار مهمتر بوده و اگر پیشگیری کافی نبود می  توان از آفت کشهای طبیعی استفاده کرد.

 

تهيه آفت کش طبیعی

وقتی شما آفاتی را بعنوان مثال شته ها را دیدید که با قارچ‌ها انباشته شده اند شما می توانید آفت کش زیستی خود را از این حشرات مرده تهیه کنید. هر اندازه که می توانید از این نوع حشرات جمع آوری کنید آنها را در شیشه های پر از آب قرار دهید سپس آنها را خرد کرده و به آرامی تکان دهید با این کار اسپورهای قارچ آزاد خواهند شد.

این آب را فیلتراسیون کرده تا قطعات بزرگ بدن حشرات جدا گردد. مایع باقیمانده را می توانید در باغ وحش حشرات روی حشرات آزمایش کنید این محلول را برای حشراتی که در پارچ هستند اسپری کنید روش بهتر این که یک برگ را در محلول حاوی حشرات قرار دهید روز بعد پارچ را چک کنید که آیا حشرات آلوده شده اند یا خیر؟ و از آب خالص برای کنترل استفاده کنید. اگر محلول شما حشرات را آلوده کرده بود می توانید از این محلول برای کنترل آفات در مزرعه استفاده کنید.

 

/ 0 نظر / 27 بازدید