به چه نكاتي بايد هنگام كمپوست توده اي توجه كرد

• مكان: بطور ايده ال بايد در نزديكي منابع مواد كمپوستي و نزديكي مكان‌هايي كه كمپوست بعداً در آنجا مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مكان بايد سايه دار و نزديك منايع آبي باشد. از جاهايي كه غرق آب مي شوند نبايد براي كمپوست كردن استفاده كرد. توده كمپوست نبايد در نزديكي خانه هاي مسكوني قرار گيرد. زيرا توده كمپوست باعث جذب موش ها، مارها و كنه هاي حيواني مي گردد. و بعضي اوقات نيز بوي بدي از خود بروز مي دهند.
• مواد كمپوست: توده كمپوست بايد زماني تهيه شود كه ميزان قابل توجهي از مواد كمپوستي در دسترس باشد. اگر كشاورزان ذخيره كافي از مواد گياهي ندارند مي توانند از خارج از مزرعه تهيه كنند.
• زمان: توليد يك كمپوست خوب در طول فصول مرطوب آسان تر است مخصوصاً زمانيكه باران را براي آبياري ذخيره  مي كنند.
• اندازه توده كمپوست: بايد 1 متر مكعب باشد تا فرايند كمپوست صحيح انجام شود و براي تهويه كافي عرض بيش از 205 متر و ارتفاع بيش از 105 متر باشد.
• روش : انتخاب روش بايد با توجه به شرايط اقليمي مناسب باشد.
• 
انتخاب مواد اوليه براي كمپوست
تركيب مواد كمپوست بسيار مهم است . نسبت كربن به نيتروژن و بافت مواد اثر فراواني بر فرايند كمپوست مي گذارد. موادي كه نيتروژن بالايي دارند(نسبت C/N پايين است) معمولاً ساختار خوبي نخواهند داشت و اجازه تهويه كافي را به كمپوست نمي دهند. موادي كه بافت خوبي دارند غالباً نيتروژن كمتري دارند (نسبت C/N بالاست) و نيتروژن كافي در اختيار باكتري‌ها قرار نمي گيرد. مخلوط مواد مختلف برايد دست يابي به تركيب مواد غذايي متعادل و بافتي كه تهويه خوبي داشته باشد كمك مي كند.


مواد مناسب براي كمپوست كردن
• مواد گياهي: تركيب مناسب و متعادلي از مواد غني از نيتروژن و كربن
• كود حيواني: كود گاو، خوك (غني از پتاسيم و فسفر)، طيور(غني از فسفر)،  بز و اسب
• خاكستر چوب: حاوي پتاسيم، سديم ، كلسيم و منيزيم
• سنگ فسفات: فسفري كه به مواد ارگانيك متصل مي شود كمتر در مواد معدني خاك ثابت مي شود. اين تركيب بهتر است در توده كمپوست بكار رود تا اين كه مستقيماً درخاك استفاده شود.
• ميزان كم خاك: مخصوصاً خاك هاي غني از رس، يا سنگ باعث بهبود فرايند كمپوست مي گردد.
• اين خاك ها بايد با بقيه مواد تركيب شوند يا اين كه بعنوان پوشش توده قرار گيرند تا از دست رفتن مواد جلوگيري كند.

/ 0 نظر / 24 بازدید