دشمنان طبیعی و بكار گيري آنها در كشاورزي ارگانيك


چرا بعضی از حشرات در بعضی از محصولات بعنوان آفات عمل می کنند و در محصولات دیگر آفت نیستند؟ چرا بعضی از بیماری‌ها در بعضی ازفصول کاملاً حالت بیماریزایی دارند و در فصول دیگر بیماریزا نیستند؟ برای پاسخ به این سوالات باید چرخه زندگی آفات و بیماری‌ها را بدانیم و عکس العمل متقابل بین محیط زیست و حشرات را خوب درک کنیم. دانستن عواملی که بر آفات و بیماری‌ها اثر می گذارند به ما سرنخی می دهد که بدانیم چگونه آفات وبیماری‌ها را مدیریت کینم.

اکولوژی آفات وبیماریها:
اکولوژی مطالعه ارتباط بین ارگانیسم ها و محیط زیست است.
محیط زیست یک آفت یا بیماری شامل عوامل فیزیکی مانند دما، رطوبت، نور و فاکتورهای زیستی مانند تعدادی از گونه های دیگر ، منابع غذایی ، دشمنان طبیعی و رقیبان هستند ( ارگانیسم هایی که از منابع غذایی یکسان استفاده می کنند) در اکوسیستم های کشاورزی به حشرات بیشتر بصورت جمعیت نگاه می شود تا بصورت انفرادی . اگر یک حشره یک برگ را بخورد باعث کاهش عملکرد نخواهد شد اما جمعیت ده هزار نفری کرم‌ها باعث از بین رفتن محصول می گردند.
این روابط داخلی علت ان است که چرا حشرات وگونه های بیماریزا نمی توانند در تمام مراحل بصورت جمعیت های بزرگ رشد کنند و به محصولات آسیب برسانند. شرایط آب و هوایی ممکن است باعث تسریع چرخه زیستی گردد. گونه های گیاهی نیز ممکن است برای خوردن حشرات مفید نباشند و یا اینکه برای رشد و توسعه عوامل بیماریزا مناسب نباشند و یا اینکه شکارگرهای کافی برای شکار آفات وجود داشته باشد.
بهر حال شرایط زیست محیطی اکولوژیکی رشد حشرات را تعیین کرده و مشخص خواهد کرد که آیا این حشره به آفت تبدیل خواهند شد یا  خیر؟

دانستن نكات زير براي درك صحيح تكولوژي آفات و بيماريها بسيار مفيد است:

- چرخه زندگی و چگونگی تشکیل جمعیت های آفات و عوامل بیماریزا را بدانیم.
- دانستن دشمن طبیعی و چگونگی اهمیت آنها برای حفاظت گیاهان
- درک مفهوم کنترل بیولوژیکی که به جمعیت دشمنان طبیعی کمک می کند.

/ 0 نظر / 20 بازدید