گياهان مهم زراعي كه تحت تاثير گرم شدن زمين زمين قرار گرفته اند

گرم شدن ناگهاني زمين در اواخر قرن بيستم باعث كاهش عملكرد چند گياه زراعي مهم گرديده است. كه نتايج اين توسط محققين مورد بررسي قرار گرفته است.
افزايش دما بين سالهاي 1981 تا 2002 باعث كاهش توليد گندم، ذرت و جو گرديده. تخمين زده ميشود كه اين كاهش حدود 40 ميليون تن در سال باشد.
اگر چه اين ارقام در برابر توليدات فراوان جهاني بسيار كم به نظر مي‌رسد اما دانشمندان هشدار داده اند كه با ادامه اين روند كاهش بيشتري را در توليد غلات شاهد خواهيم بود. اين مطالعه در مجله مطالعات زيست محيطي منتشر شده است و نتايج گرم شدن زمين را به ميزان 0.7 درجه سيليسوس بين سالهاي 1998 تا 2002 بررسي كرده است.
اگرچه اين گرم شدن نسبت به پيشرفتهاي تكنولوژيكي ناچيز است اما دانشمندان مي‌گويند روند گرم شدن زمين نگران كننده است.
در اين مطالعه دانشمندان فقط ميانگين بارندگي و دما را براي مناطق مختلف اندازه گيري كرده و عملكرد محصولات را از طريق آمارهاي سازمان خواربار كشاورزي سازمان ملل متحد بدست آوردند. اين آمار نشان داد كه رابطه ساده اي بين دما و عملكرد محصولات وجود دارد. و با افزايش هر 0.5 درجه دماي كره زمين كاهش 3 تا 5% در عملكرد محصولات را خواهيم داشت.
منبع: www.commondreams.org

/ 2 نظر / 5 بازدید
لطيف

سلام.ممنون از لطف شما.مطالب شما را با دقت می خوانم. چند سئوال هم درباره مواد غذايی ارگانيک داشتم که دو سه روز ديگر مطرح می کنم.زنده باشی.