غذاهاي ارگانيك باعث كاهش سطوح سموم آفت كش در غذاي كودكان مي‌شود

با تحقيقات دانشمندان مشخص گرديده كه غذاهاي ارگانيك حاوي سطوح كمتري از آفت كشهاست. آقاي آلكس لو استاديار دانشگاه واشنگتن مي‌گويد كه غذاهاي ارگانيك خطر كمتري از نظر باقيمانده آفت كشها براي كودكان دارد.
تحقيقات نشان داده كه سموم ارگانو فسفره باعث ضايعات عصبي بر روي انسان و حيوان ميگردد.
آقاي دكتر لو مي گويد استفاده از سموم ارگانو فسفره در مناطق مسكوني بايد ممنوع گردد.
او بر روي دو سم پر مصرف مالاتيون و كلرپيرفوس(دوراسبان) تحقيقات خود را متمركز كرد. او آزمايش خود را با اندازه گيري ميزان باقي مانده اين دو سم در ادرار 23 دانش آموز شروع كرد.
اين دانش آموزان سنين بين 3 تا 11 سال داشتند و ابتدا از غذاهاي معمولي تغذيه شدند و 3 روز بعد از غذاهاي ارگانيك تغذيه كردند. بعد از استفاده از غذاهاي ارگانيك تمام دانش آموزان از باقي مانده سموم در بدن آنها خبري نبود. اما وقتي دوباره با غذاهاي معمولي تغذيه شدند دوباره سطح متابوليت هاي مالاتيون به 5 تا 236 قسمت در ميليون رسيد و نتايج مشابهي با همين ميزان در مورد سم كلرپيرفوس مشاهده گرديد.

منبع: www.scincedaily.com

/ 1 نظر / 43 بازدید
لطيف

سلام.در وبلاگم درباره زیباترین پرنده ایران مطلبی را نوشته ام که اگر علاقه و وقتش را دارید بخوانیدش. اگر هم نه که اشکالی ندارد.خیلی هم ممنون.