استفاده از نانو فيلتر جهت تصفيه باقيمانده آفت كشها در آب

يك تصفيه خانه محلي در هند از قطعات نانو براي حذف باقيمانده آفت كشها در آب استفاده كرد.
اين برنامه در موسسه فن آوري هند(IIT) به عنوان اولين توليد تجاري اين نوع فيلتر در جهان مورد استفاده قرار گرفت. همچنين اين دستگاه در مدت شش ماه به طور آزمايشي مورد مطالعه قرار گرفت. اين دستگاه از تكنولوژي نانو سيلور يا نانوگلد استفاده مي ‌كند. اين دستگاه مي تواند سموم ارگانو كلره و ارگانو فسفره را تصفيه ‌كند.
مكانيسم اين دستگاه جذب و تخريب آفت كش است. نتايج اين تحقيقات نشان ميدهد كه ذرات طلا از ذرات نقره بهتر عمل مي‌كند. اما به دليل گران بودن طلا استفاده از ذرات نقره با صرفه تر است. اندازه اين ذرات بين 60 تا 80 نانومتر است. اين دستگاه ساليانه مي ‌تواند ساليانه 6000 ليتر آب را تصفيه كند كه براي مصرف يكسال يك خانواده كافي است و بعد از يكسال بايد فيلتر را تعويض كرد. استفاده از ذرات نانو براي كاهش خطرات زيست محيطي بسيار لازم به نظر مي رسد. ذرات نانو آهن نشان داده است كه باعث از بين رفتن باقي مانده آفت كشهايي مانند DDT، آرسنيك، فلورايد و فلزات سنگين مي شود.
لازم به ذكر است كه با افزايش مصرف آفت كشها و مواد شيميايي در زمينهاي كشاورزي اين مواد به آبهاي زير زميني و آب درياها نفوذ كرده است. و بايد تمامي آبهاي شرب قبل از مصرف از فيلترهاي مختلف بگذرد تا باقيمانده اي شيميايي در آن به حداقل برسد.
منبع: www.chemistryworld.com


/ 0 نظر / 24 بازدید