روشهای محافظت از گیاهان در كشاورزي ارگانيك

اگر تمام اعمال پیشگیرانه موفق نبود برای جلوگیری از ضررهای اقتصادی کشاورزان ، لازم است کارهای درمانی صورت گیرد . معنی کارهای درمانی همان کنترل آفات و بیماری‌ها است که به محصولات حمله کرده اند.چندین گزینه در مورد کشاورزی ارگانیک وجود دارد :
1- کنترل بیولوژیکی با شکارگرهای طبیعی یا میکروب ‌های آنتاگونیست
2- آفت کش های طبیعی بر پایه گیاهی یا ترکیبات طبیعی
3- کنترل مکانیکی بصورت قراردادن تله یا گرفتن با دست

 كاربرد تله های حشره گیر  در كشاورزي ارگانيك:
تله ها به کاهش جمعیت آفات کمک می کند. و اگر در مراحل اولیه مورد استفاده قرار گیرد از تکثیر آنها جلوگیری خواهد شد : چندین تله وجود دارد
• تله نوری که باعث جلب حشرات شب گرد می گردد.
• گودال های سرپوشیده که باعث بدام انداختن حشرات خزنده و حلزون ها می گردد.
• تله های چسبناک برای مثال تله های دارای رنگ جذاب که حشرات را بدام می اندازد.
• دامهای فرومونی که باعث آزاد  سازی هورمونهای جنسی حشره ماده گردیده و حشرات نر را بخود جلب کرده و آنها را بدام می اندازد.
• اگر تعداد زیادی از دامهای فرمونی را در یک محدوده قرار دهیم حشرات نر گیج شده و نمی توانند حشره ماده را برای جفت گیری و تولید مثل پیدا کنند.

/ 0 نظر / 19 بازدید